รายงานแสดงข้อมูลการลาไม่ถูกต้อง

รายงานแสดงข้อมูลการลาไม่ถูกต้อง

Q:
รายงานแสดงข้อมูลการลาไม่ถูกต้อง
A:
รายงานแสดงข้อมูลการลาไม่ถูกต้อง เช่น กรณีพนักงานลา  4 วัน แต่เมื่อเรียกรายงานแล้วแสดงข้อมูลการลาเป็น 4 วัน 4 ชั่วโมง ไม่ทราบว่าจะสามรถแก้ไขได้อย่างไร

ตรวจสอบกะงานว่ามีการทำงานวันละกี่ชั่วโมง เช่น 9 ชม. , ตรวจสอบข้อกำหนดองค์กรตามมารตราฐานองค์องค์กร 8 ชม. (กรณีหากต้องการให้แสดงข้อมูล 4 วัน ให้เลือกข้อมูลตามกะงา
 3044
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์