การกำหนดเบี้ยขยันแบบขั้นบันไดของพนักงานรายเดือน มีวิธีการกำหนดอย่างไร

การกำหนดเบี้ยขยันแบบขั้นบันไดของพนักงานรายเดือน มีวิธีการกำหนดอย่างไร

Q:
การกำหนดเบี้ยขยันแบบขั้นบันไดของพนักงานรายเดือน มีวิธีการกำหนดอย่างไร
A:
การกำหนดเบี้ยขยันแบบขั้นบันไดของพนักงานรายเดือน มีวิธีการกำหนดอย่างไร

1. เข้าที่ระบบ  Menu Set up >  เลือก “กำหนดรูปแบบการประมวลผล”2. คลิก New>เพิ่ม ชื่อรูปแบบการประมวลผล > ค่าเบี้ยขยันแบบขั้นบันได3. จากนั้นเลือก Other Menu>คลิก รายได้อื่นๆ>เพิ่ม New เอกสาร

4. เข้าไปแถบ General> กรอกข้อมูล รูปแบบเงื่อนไข เลือก เป็น “เงื่อนไขสำหรับรายได้แบบขั้นบันได” จากนั้น เลือก
รหัสค่าเบี้ยขยัน และเลือกเงื่อนไขช่วงวันที่เริ่มต้น/สิ้นสุดในการคิดรายได้ เป็น “วันที่เริ่ม/สิ้นสุดงวด”5. เข้าไปในแถบ “เงื่อนไขสำหรับการลา” >ในกรณีที่องค์กร เลือกเงื่อนไขไม่มีการลา โปรแกรมก็จะคิดคำนวณค่าเบี้ยขยันให้กับพนักงาน6. ในTab “เงื่อนไขสำหรับพนักงาน” เลือกประเภทพนักงาน เป็น “รายเดือน”
    กรณี อยู่ใน เงื่อนไข ไม่มาสาย ไม่ขาดงาน และ ไม่ออกงานก่อน สามารถคลิกได้ ดังรูป7. เข้าไปในแถบ “เงื่อนไขสำหรับรายได้แบบขั้นบันได” เลือกเงื่อนไข   การนับจำนวนครั้งที่เข้าเงื่อนไขเพื่อจ่ายรายได้ โดยเลือก “นับใหม่เมื่อไม่เข้าเงื่อนไข” และ การจ่ายรายได้ในแต่ละเดือน ให้เลือก “ไม่มีเงื่อนไขเพิ่ม จากนั้น เลือก อัตรารายได้แต่ละเดือน ซึ่งตามอัตราส่วนในการเพิ่ม รายได้ค่าเบี้ยขยันในแต่ละเดือน ถึง เดือน 12 หรือ น้อยกว่า 12 เดือน ดังรูป จากนั้น ทำการ  Save and Close

 
 4326
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์