การกำหนดเบี้ยขยันแบบเต็มจำนวนเงิน มีวิธีการกำหนดอย่างไร

การกำหนดเบี้ยขยันแบบเต็มจำนวนเงิน มีวิธีการกำหนดอย่างไร

Q:
การกำหนดเบี้ยขยันแบบเต็มจำนวนเงิน มีวิธีการกำหนดอย่างไร
A:
การกำหนดเบี้ยขยันแบบเต็มจำนวนเงิน  มีวิธีการกำหนดอย่างไร

วิธีการกำหนดมีดังนี้

1. เข้าที่ระบบ Menu Set up >  เลือก “กำหนดรูปแบบการประมวลผล”2. ในกรณีที่คิดค่าเบี้ยขยัน ของพนักงาน ทั้ง 2 ประเภท รายวัน และ รายชั่วโมง จะสามารถเลือกตามได้ ดังรูป และ การคำนวณสำหรับวันที่การลงเวลาผิดพลาด(ไม่มีจำนวนเวลาทำงาน) ก็สามารถคลิก เลือก “คำนวณเป็น1วันทำงาน” ได้3. เมื่อคลิก Other แล้ว เลือก รายได้อื่นๆ> New เพื่อทำการเลือก “รายได้ค่าเบี้ยขยันแบบเต็มจำนวนเงิน”4. ในแถบ General>เลือก เงื่อนไขสำหรับรายได้แบบเต็มจำนวนเงิน และ เลือกรายได้ รหัสรายได้ “เบี้ยขยัน”พร้อมทั้งจำนวนเงิน  และ เงื่อนไขช่วงวันที่เริ่มต้น/สิ้นสุดในการคิดรายได้ โดย เลือก “วันที่เริ่ม/สิ้นสุดงวด”5. ในTab เงื่อนสำหรับการลา>หากมีการกำหนดลาไม่เกิน/ยกเว้น สามารถคลิกได้ดังรูป เช่น ลาป่วย ลาคลอด ลากิจ โปรแกรมจะนำไป คำนวณการคิดค่าเบี้ยขยัน แต่ถ้าหาก คลิก “ยกเว้น” ในส่วนของ การลา ต่างๆ โปรแกรมก็จะไม่นำไปคำนวณการคิดเบี้ยขยัน6. เข้าที่ Tab เงื่อนไข “สำหรับพนักงาน” เลือกประเภท รายเดือน รายวัน และ ราย ชั่วโมง” เงื่อนไข ในกรณีที่ผ่านการบรรจุงานก็ให้เลือกบรรจุงาน หรือ เงื่อนไข การมาสาย การขาดงาน การออกงานก่อน ดังรูป7. Tab สุดท้าย คือ แถบเงื่อนไขสำหรับรายได้แบบเต็มจำนวน สามารถเลือก หน่วยงาน กลุ่มพนักงาน ตำแหน่ง หรือ ระดับในการคิดค่าเบี้ยขยันให้กับพนักงาน โดยจะนำไปคิดคำนวณ ตามที่ได้เลือกไป ดังรูป จากนั้นคลิก Save and Close8. เมื่อทำการ Save and Close แล้วจะได้ หน้าจอ “การคิดเบี้ยเลี้ยงแบบเต็มจำนวนเงิน” ดังรูป

 
 3846
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์