กรณีที่ต้องการกำหนดจำนวนวันทำงานในแต่ละเดือนให้กับพนักงานสามารถกำหนดที่ใดบ้าง

กรณีที่ต้องการกำหนดจำนวนวันทำงานในแต่ละเดือนให้กับพนักงานสามารถกำหนดที่ใดบ้าง

Q:
กรณีที่ต้องการกำหนดจำนวนวันทำงานในแต่ละเดือนให้กับพนักงานสามารถกำหนดที่ใดบ้าง
A:
กรณีที่ต้องการกำหนดจำนวนวันทำงานในแต่ละเดือนให้กับพนักงานสามารถกำหนดที่ใดบ้าง

วิธีการกำหนดจำนวนวันพนักงานมีรายละเอียดดังนี้
ไปที่ระบบ Organization> บันทึกข้อกำหนดองค์กร> ระบบลงเวลาทำงาน> กำหนดวัน/เดือน> สามารถเลือกกำหนดตามวันทำงานตามปฏิทินทำงานหรือตามมาตรฐานองค์กร


 3315
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์