กรณีจ่ายเงินเดือนให้พนักงานก่อนวันหยุด มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไรบ้าง

กรณีจ่ายเงินเดือนให้พนักงานก่อนวันหยุด มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไรบ้าง

Q:
กรณีจ่ายเงินเดือนให้พนักงานก่อนวันหยุด มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไรบ้าง
A:
กรณีจ่ายเงินเดือนให้พนักงานก่อนวันหยุด มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนการกำหนดการจ่ายเงินเดือนก่อนวันหยุดมีรายละเอียดดังนี้
    ไปที่ระบบ Set up > Payroll > กำหนดรูปแบบงวดการจ่าย > เลือกงวดการจ่ายเงินที่ต้องการ > ช่องเลื่อนวันจ่าย > เลือก จ่ายก่อนวันหยุดหมายเหตุ: สามารถเลือกกำหนดได้ว่าจะเลือกจ่ายเงินเดือนก่อนวันหยุด, จ่ายหลังวันหยุด หรือไม่เลื่อนวันจ่ายก็ได้ 4857
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์