ต้องการสร้างงวดพิเศษสำหรับจ่ายโบนัส แยกจากงวดปกติ

ต้องการสร้างงวดพิเศษสำหรับจ่ายโบนัส แยกจากงวดปกติ

Q:
ต้องการสร้างงวดพิเศษสำหรับจ่ายโบนัส แยกจากงวดปกติ
A:
ต้องการสร้างงวดพิเศษสำหรับจ่ายโบนัส แบบแยกจากงวดปกติ สามารถกำหนดได้อย่างไร

ไปที่ Setup > Payroll > กำหนดรูปแบบงวดการจ่าย > New คลิกเลือก งวดพิเศษสำหรับจ่ายโบนัส > Save and Close


 
จากนั้นไปที่ Module Payroll > บันทึกการจ่าย เลือกประเภทการจ่ายเป็นจ่ายกลางงวด Save and Close
แล้วประมวลผลรายได้


 3441
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์