กรณีที่จ่ายเงินเดือนพนักงานผ่านธนาคาร แต่หารายชื่อธนาคารไม่พบ

กรณีที่จ่ายเงินเดือนพนักงานผ่านธนาคาร แต่หารายชื่อธนาคารไม่พบ

Q:
กรณีที่จ่ายเงินเดือนพนักงานผ่านธนาคาร แต่หารายชื่อธนาคารไม่พบ
A:
กรณีที่จ่ายเงินเดือนพนักงานผ่านธนาคาร ต้องการกำหนดข้อมูลธนาคารให้พนักงาน ซึ่งมีการกำหนดข้อมูลธนาคารและสาขาธนาคารไว้แล้ว แต่หารายชื่อธนาคารไม่พบ ในหน้าจอ บันทึกข้อมูลพนักงานที่ Tab การจ่ายเงิน


1.ตรวจสอบที่ Set up > กำหนดรหัสธนาคาร > ตรวจสอบว่ามีการกำหนดข้อมูลของธนาคารไว้แล้วหรือไม่2.Organization > หน้าจอ บันทึกข้อกำหนดองค์กร > หัวข้อ ระบบเงินเดือน / ธนาคาร
ว่ามีการ Add รายชื่อธนาคารเรียบร้อยแล้วหรือยัง ถ้ายังไม่มี ให้ Add โดยคลิกที่ เครื่องหมาย + แล้วเลือกรายชื่อธนาคารแล้วคลิก OK

             

 6074
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์