วิธีการกำหนดให้ผู้ใช้สามารถเข้าโปรแกรมเห็นข้อมูลของสาขาย่อย มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

วิธีการกำหนดให้ผู้ใช้สามารถเข้าโปรแกรมเห็นข้อมูลของสาขาย่อย มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q:
วิธีการกำหนดให้ผู้ใช้สามารถเข้าโปรแกรมเห็นข้อมูลของสาขาย่อย มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
A:
วิธีการกำหนดให้ผู้ใช้สามารถเข้าโปรแกรมเห็นข้อมูลของสาขาย่อย มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
เข้าที่ระบบ Admimistrator  > ดับเบิ้ลคลิกเลือกพนักงานคนที่มีสิทธิ์อนุมัติพนักงานในสาขาอื่นที่ต้องการ ดังภาพจากนั้นไปที่ Tab กำหนดองค์กร และคลิกเลือกพิกเกอร์เพิ่มข้อมูลสาขาย่อยขึ้นมาเพื่อกำหนดให้ User ผู้ใช้เห็นสาขาเพิ่มเติมขึ้นมาจากนั้นติ๊ก เครื่องหมาย    ด้านหน้าสาขาที่ต้องการเพิ่มแล้วเลือก Select ดังภาพ  แล้วคลิก Save 


 2354
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์