กรณีที่ต้องการคืนค่าการตั่งค่าเดิมใน Define Permission มีขั้นตอนอย่างไร

กรณีที่ต้องการคืนค่าการตั่งค่าเดิมใน Define Permission มีขั้นตอนอย่างไร

Q:
กรณีที่ต้องการคืนค่าการตั่งค่าเดิมใน Define Permission มีขั้นตอนอย่างไร
A:
กรณีที่ต้องการคืนค่าการตั่งค่าเดิมใน Define Permission  มีขั้นตอนอย่างไร

ขั้นตอนในการคืนค่า Define Permission  ดังนี้

เข้าไปที่ Menu Administrator > Define Permission
เลือก Define Permission ที่ต้องการคืนการตั่งค่าเดิม
เลือกระบบที่ตั้งการคืนการตั่งค่าเดิม  >  คลิก Reset Security
คลิก Yes
คลิก OKเมื่อเสร็จเรียบร้อย ก็คลิก  Save


 
 2692
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์