กรณีที่ต้องการตรวจสอบสมาชิกใน Define Permission มีขั้นตอนอย่างไร

กรณีที่ต้องการตรวจสอบสมาชิกใน Define Permission มีขั้นตอนอย่างไร

Q:
กรณีที่ต้องการตรวจสอบสมาชิกใน Define Permission มีขั้นตอนอย่างไร
A:
กรณีที่ต้องการตรวจสอบสมาชิกใน Define Permission มีขั้นตอนอย่างไร

ขั้นตอนการตรวจสอบมีดังนี้

เข้าไปที่  Administrator > Define Permission ตามภาพคลิก Permission ที่ต้องการดู สมาชิกเลือกระบบที่ต้องการดูสมาชิก ของ Permissionคลิก Other menu > สมาชิก   > ก็สามารถดูสมาชิกที่อยู่ใน  Permission  ได้ 
 7215
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์