วิธีการกำหนดสิทธิ์การอนุมัติข้ามสาขาต้องทำอย่างไร

วิธีการกำหนดสิทธิ์การอนุมัติข้ามสาขาต้องทำอย่างไร

Q:
วิธีการกำหนดสิทธิ์การอนุมัติข้ามสาขาต้องทำอย่างไร
A:
วิธีการกำหนดสิทธิ์การอนุมัติข้ามสาขาต้องทำอย่างไร
ขั้นตอนการกำหนดสิทธิ์การอนุมัติข้ามสาขามีขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1. เข้าที่ระบบ Administrator เลือกเมนู ผู้ใช้ จากนั้นดับเบิ้ลคลิกเลือกพนักงานคนที่ต้องการกำหนดสิทธิ์ให้สามารถ
อนุมัติพนักงานที่สาขาอื่นที่ต้องการได้ ดังภาพ2. จากนั้นไปที่ Tab กำหนดองค์กร คลิก Picker เลือกเพิ่มข้อมูลสาขาที่ต้องการให้ผู้อนุมัติท่านนั้นๆ เข้าไปอนุมัติ

3. จากนั้นทำการ save and close แล้ว login เข้าโปรแกรม อีกครั้งที่สำนักงานใหญ่

4. หลังจาก login เข้าสำนักงานใหญ่เรียบร้อยแล้วให้ไปที่ระบบ Approve Center เลือกเมนู บันทึกสิทธ์การอนุมัติเลือก เลือกชื่อผู้อนุมัติและหน้าจอที่ต้องการกำหนดให้อนุมัติข้ามสาขาได้ จากนั้น Double Click เปิดรายการขึ้นมา5. ให้คลิก picker เพื่อเลือกพนักงานที่จะทำการอนุมัติเพิ่ม ซึ่งรายชื่อพนักงานที่แสดงใน Picker จะแสดงรายชื่อของพนักงานที่อยู่ในสาขาย่อยให้ด้วย6. เมื่อทำการเลือกเสร็จแล้วจากนั้นทำการ save and close ถือเป็นการกำหนดเสร็จสิ้น

 3625
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์