วิธีการสร้างลายเซ็น Microsoft Outlook 2010 มีขั้นตอนอย่างไร

วิธีการสร้างลายเซ็น Microsoft Outlook 2010 มีขั้นตอนอย่างไร

Q:
วิธีการสร้างลายเซ็น Microsoft Outlook 2010 มีขั้นตอนอย่างไร
A:
วิธีการสร้างลายเซ็น Microsoft Outlook 2010  มีขั้นตอนอย่างไร

ขั้นตอนการทำงานดังนี้

1. กด สร้างอีเมล์

2. กด ลายเซ็น

3. กด ลายเซ็น...4. กด สร้าง5. พิมพ์ชื่อ แล้วกด ตกลง6. ใส่รายละเอียดของลายเซ็น แล้วกด ตกลง 2246
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์