กรณีที่ต้องการ Stop Service SQL Server 2008 มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

กรณีที่ต้องการ Stop Service SQL Server 2008 มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

Q:
กรณีที่ต้องการ Stop Service SQL Server 2008 มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
A:
กรณีที่ต้องการ Stop Service SQL Server 2008 มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

สามารถเข้าที่ Module Stat > Microsoft SQL Server 2008 R2 > Configuration Tools > SQL Server Configuration Manager
คลิก ขวา SQL Server (SQL 2008)
คลิก Stop
โปรแกรมกำลังประมวลผล Stopping Service
SQL Server (SQL 2008) Stop ดังภาพ

 

 3471
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์