กรณีที่ต้องการ Reset Password SA SQL Server มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

กรณีที่ต้องการ Reset Password SA SQL Server มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

Q:
กรณีที่ต้องการ Reset Password SA SQL Server มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
A:
กรณีที่ต้องการ Reset Password SA  SQL Server  มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

สามารถเข้าที่ Module Stat > Microsoft SQL Server 2008 R2 > SQL Server Management Studio
ระบุ Server Name :
ระบุ Login
ระบุ Password
คลิก Connect
เมื่อ คลิก Connect เรียบร้อยก็จะได้หน้าจอดังภาพ
คลิก + Security   
คลิก + ที่ Logins
ดับเบิลคลิก SA
ดับเบิลคลิก SA ก็จะได้หน้าจอดังภาพ
แก้ไข  Password และ Confirm password  > คลิก OK ก็เสร็จเรียบร้อย

 
 10321
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์