กรณีที่ Double-click เข้าโปรแกรมแต่โปรแกรมแจ้ง “Configuration System failed to Initialize” ควรทำอย่า

กรณีที่ Double-click เข้าโปรแกรมแต่โปรแกรมแจ้ง “Configuration System failed to Initialize” ควรทำอย่า

Q:
กรณีที่ Double-click เข้าโปรแกรมแต่โปรแกรมแจ้ง “Configuration System failed to Initialize” ควรทำอย่า
A:
กรณีที่ Double-click เข้าโปรแกรมแต่โปรแกรมแจ้ง “Configuration System failed to Initialize” ควรทำอย่างไร

สาเหตุอาจเกิดจาก File Configuration ของระบบ Program  ของ User นั้นๆ เสียหายแนวทางการตรวจสอบแก้ไขให้ปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

1. เปลี่ยนการตั้งค่าของ Folder options เป็นให้แสดงข้อมูล File ที่ถูกซ่อนไว้

     1.1 กรณี Windows XP เลือกที่เมนู Tools จากนั้นเลือกเมนู Folder Option

     1.2 กรณี Window 7 เลือกที่เมนู Organize จากนั้นเลือกที่เมนู Folder  and search option
     1.3 ที่หน้าจอ Folder options ไปที่ Tab View จากนั้นเลือก Option “show hidden files, folder and drives ” เสร็จแล้วกด OK
2. ไปที่ Path ที่เก็บข้อมูล File Configuration โดย

     2.1 Windows XP ไปที่ C:\Document and setting
     2.2 Windows 7 ไปที่ C:\Users

จากนั้นเลือกที่ Folder ชื่อเดียวกับ User ที่ Login เข้าใช้งาน Windows ณ ขณะนั้นๆ

3. ไปที่ Folder

     3.1 Windows XP ไปที่  Local setting\Application data\Prosoft
     3.2 Windows 7 ไปที่  AppData\Local\Prosoft

4. มองหาชื่อ Folder ที่ขึ้นต้นด้วย Prosoft.Businesssolution จากนั้น Double Click เข้าไปข้างใน จากนั้นลบFile ที่ชื่อว่า User.xml ออก
5. Login เข้าใช้งานระบบใหม่ 
 10821
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์