กรณีที่ต้องการ ข้อมูลเปรียบเทียบการฝึกอบรมภายนอก – ภายใน แต่ละหน่วยงาน มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่าง

กรณีที่ต้องการ ข้อมูลเปรียบเทียบการฝึกอบรมภายนอก – ภายใน แต่ละหน่วยงาน มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่าง

Q:
กรณีที่ต้องการ ข้อมูลเปรียบเทียบการฝึกอบรมภายนอก – ภายใน แต่ละหน่วยงาน มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่าง
A:
กรณีที่ต้องการ ข้อมูลเปรียบเทียบการฝึกอบรมภายนอก – ภายใน แต่ละหน่วยงาน  มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่าง
สามารถเข้าที่ระบบ  Dashboard > Training Informations > ข้อมูลเปรียบเทียบการฝึกอบรมภายนอก – ภายใน แต่ละหน่วยงาน  >  คลิก Setting  เลือกช่วงที่ต้องการดูข้อมูล และรูปแบบของกราฟ   >  OKในกรณีที่เลือกช่วงที่ต้องการดูข้อมูล   >  OK  โปรแกรมก็จะแสดง ข้อมูลเปรียบเทียบการฝึกอบรมภายนอก – ภายใน แต่ละหน่วยงาน   ออกมาเป็นกราฟ ดังภาพ 3295
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์