กรณีที่ต้องการดูข้อมูลเปรียบเทียบอายุเฉลี่ยพนักงานแยกตามสาขา มีขั้นตอนอย่างไร

กรณีที่ต้องการดูข้อมูลเปรียบเทียบอายุเฉลี่ยพนักงานแยกตามสาขา มีขั้นตอนอย่างไร

Q:
กรณีที่ต้องการดูข้อมูลเปรียบเทียบอายุเฉลี่ยพนักงานแยกตามสาขา มีขั้นตอนอย่างไร
A:
กรณีที่ต้องการดูข้อมูลเปรียบเทียบอายุเฉลี่ยพนักงานแยกตามสาขา  มีขั้นตอนอย่างไร

   สามารถเข้าไปที่ระบบ Dashboard > Personnel and Cost Informations > ข้อมูลเปรียบเทียบอายุเฉลี่ยพนักงานแยกตามสาขา
คลิกที่ Setting เพื่อเลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการ
เลือกช่วงที่ต้องการดูข้อมูล และรูปแบบกราฟที่แสดง   >  OK
   ในกรณีที่เลือกช่วงที่ต้องการดูข้อมูล   >  OK  โปรแกรมก็จะแสดง ข้อมูลเปรียบเทียบอายุเฉลี่ยพนักงานแยกตามสาขา
ออกมาเป็นกราฟ ดังภาพ

 

 2607
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์