กรณีที่ต้องการ ดูข้อมูลอัตราเฉลี่ยการปรับเงินเดือนแต่ละหน่วยงาน มีขั้นตอนอย่างไร

กรณีที่ต้องการ ดูข้อมูลอัตราเฉลี่ยการปรับเงินเดือนแต่ละหน่วยงาน มีขั้นตอนอย่างไร

Q:
กรณีที่ต้องการ ดูข้อมูลอัตราเฉลี่ยการปรับเงินเดือนแต่ละหน่วยงาน มีขั้นตอนอย่างไร
A:
กรณีที่ต้องการ ดูข้อมูลอัตราเฉลี่ยการปรับเงินเดือนแต่ละหน่วยงาน มีขั้นตอนอย่างไร

สามารถเข้าที่ระบบ Dashboard > Personnel and Cost Informations > ข้อมูลอัตราเฉลี่ยการปรับเงินเดือนแต่ละหน่วยงาน
คลิกที่ Setting เพื่อเลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการ
เลือกช่วงที่ต้องการดูข้อมูล และรูปแบบกราฟที่แสดง   >  OK
   ในกรณีที่เลือกช่วงที่ต้องการดูข้อมูล   >  OK  โปรแกรมก็จะแสดง ข้อมูลอัตราเฉลี่ยการปรับเงินเดือนแต่ละหน่วยงาน ออกมาเป็นกราฟ ดังภาพ

 
 2401
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์