วิธีการตรวจสอบ Productivity (ประสิทธิภาพในการทำงาน) ในระบบ ESS คืออะไร

วิธีการตรวจสอบ Productivity (ประสิทธิภาพในการทำงาน) ในระบบ ESS คืออะไร

Q:
วิธีการตรวจสอบ Productivity (ประสิทธิภาพในการทำงาน) ในระบบ ESS คืออะไร
A:
วิธีการตรวจสอบ Productivity (ประสิทธิภาพในการทำงาน) ในระบบ ESS คืออะไร

หน้าจอ Home > Productivity
เป็นการแสดงประสิทธิภาพในการทำงาน โดยแสดงเป็นกราฟ 3 แท่ง ดังนี้

  Productivity  1 หมายถึงว่า ตนเองมีประสิทธิภาพในการทำงานเท่าไร มีพนักงาน ลา ขาด สาย % จะลดลงไป
  Productivity  2 หมายถึงว่า แผนกของตนเองมีประสิทธิภาพในการทำงานเท่าไร มีพนักงาน ลา ขาด สาย % จะลดลงไป
  Productivity  3 หมายถึงว่า องค์กร มีประสิทธิภาพในการทำงานเท่าไร มี พนักงาน ลา ขาด สาย % จะลดลงไป


 

 2642
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์