กรณีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง ESS สามารถทำได้อย่างไร

กรณีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง ESS สามารถทำได้อย่างไร

Q:
กรณีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง ESS สามารถทำได้อย่างไร
A:
กรณีการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึง   ESS สามารถทำได้อย่างไร

สามารถเข้าที่ Module  Administrator > Define Permission


คลิก New เพื่อสร้าง Define Permission โปรแกรม ESS ครับ

  1. เลือกระบบ เป็น Employee Self Service
  2. เลือก Set Security ที่ต้องการกำหนด

  1. ยกตัวอย่าง ที่ 1 เช่น ต้องการกำหนดสิทธิ์ Approve Center
  2. ในกรณีที่ เช็คบล็อก Show Module ออก ก็จะไม่เห็นหน้า  Approve Center
  3. ในกรณีที่ เช็คบล็อก Form ออก ตัวอย่างเช่น เช็คบล็อก New ออก ก็จะไม่สร้างเอกสารได้

  1. ยกตัวอย่าง ที่ 2 เช่น ต้องการกำหนดสิทธิ์ Training
  2. ในกรณีที่ เช็คบล็อก Show Module ออก ก็จะไม่เห็นหน้า  Training 
  3. ในกรณีที่ เช็คบล็อก Form ออก ตัวอย่างเช่น เช็คบล็อก New ออก ก็จะไม่สร้างเอกสารได้

เมื่อตั่งค่าการกำหนด สิทธิ์ การเข้าถึงข้อมูลเสร็จเรียบร้อยในส่วนต่าง ๆ ก็ Save ครับ

ในกรณีที่ Save เสร็จเรียบร้อย ก็จะได้ Define Permission ที่ตั่งค่าไว้ดังภาพครับ

ในกรณีที่ได้กำหนด ได้ Define Permission เรียบร้อยแล้ว ก็ต้องการกำหนดผู้ใช้ ที่กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงของข้อมูล

 Administrator > ผู้ใช้

ตัวอย่าง  เลือก 1 ผู้ใช้ที่ต้องการกำหนดสิทธิ์  โปรแกรม ESS

ในกรณีที่เลือก ผู้ใช้ที่ต้องการกำหนดสิทธิ์  โปรแกรม ESS เรียบร้อยแล้ว

ก็ต้องมากำหนด ชื่อ เพอร์มิชชั่น ตามลูกศรดังภาพ  เลือก Pickerในกรณีที่เลือก Picker จะโชว์ Define Permission ที่ตั่งค่าไว้มาให้เลือก  ก็เลือกเป็น ESS ที่ตั่งค่าไว้ดังภาพเมื่อเลือก Define Permission  เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ SaveSave เรียบร้อยแล้วก็จะได้ ชื่อผู้ใช้และ สิทธิ์ การเข้าถึง ESS ดังภาพครับTest เข้าระบบ ESS User Name  tana ที่ได้ตั่งค่าการกำหนดสิทธิ์ ESS ไว้

Module Approve Center   ก็จะไม่โชว์ดังภาพ

Module Training   ก็จะไม่โชว์ดังภาพ


Test เข้าระบบ ESS User Name  tong ที่ไม่ได้ตั่งค่าการกำหนดสิทธิ์ ESS ไว้

ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสิทธ์การเข้าถึง ทั้งสอง Module

      Module Approve

      Module Training  

ก็จะแสดงดังภาพ


 
 2990
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์