กรณี log in เข้าโปรแกรม ESS เข้าไปแก้ไขข้อมูลพนักงาน มีขั้นตอนการแก้ไขอย่างไร

กรณี log in เข้าโปรแกรม ESS เข้าไปแก้ไขข้อมูลพนักงาน มีขั้นตอนการแก้ไขอย่างไร

Q:
กรณี log in เข้าโปรแกรม ESS เข้าไปแก้ไขข้อมูลพนักงาน มีขั้นตอนการแก้ไขอย่างไร
A:
กรณี log in เข้าโปรแกรม ESS เข้าไปแก้ไขข้อมูลพนักงาน มีขั้นตอนการแก้ไขอย่างไร

log in เข้าโปรแกรมด้วย User  ของตัวพนักงานเองที่ต้องการแก้ไข
เข้าไปที่ โมดูล personnel > ข้อมูลส่วนตัว
ให้พนักงานกรอกข้อมูลส่วนตัวของพนักงานเอง  ในแต่ละ tep  หากกรอกข้อมูลเสร็จ ให้คลิก save เพื่อจัดเก็บข้อมูล

 
 3472
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์