กรณีพนักงานต้องการ update ข้อมูลส่วนตัว ในระบบ ESS

กรณีพนักงานต้องการ update ข้อมูลส่วนตัว ในระบบ ESS

Q:
กรณีพนักงานต้องการ update ข้อมูลส่วนตัว ในระบบ ESS
A:
กรณีพนักงานต้องการ update ข้อมูลส่วนตัว ในระบบ ESS

1.  log in เข้าโปรแกรมด้วย User  ของตัวพนักงานเอง
2.  เข้าไปที่ โมดูล personnel > ข้อมูลส่วนตัว
3.  ให้พนักงานกรอกข้อมูลส่วนตัวของพนักงานเอง  ในแต่ละ tep  หากกรอกข้อมูลเสร็จ ให้คลิก save เพื่อจัดเก็บข้อมูล

 

 3419
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์