กรณีที่ดำเนินการติดตั้งโปรแกรม ESS แล้ว Error จะต้องตรวจสอบแก้ไขอย่างไร

กรณีที่ดำเนินการติดตั้งโปรแกรม ESS แล้ว Error จะต้องตรวจสอบแก้ไขอย่างไร

Q:
กรณีที่ดำเนินการติดตั้งโปรแกรม ESS แล้ว Error จะต้องตรวจสอบแก้ไขอย่างไร
A:
กรณีที่ดำเนินการติดตั้งโปรแกรม ESS แล้ว Error จะต้องตรวจสอบแก้ไขอย่างไร
ให้ทำการตรวจสอบ IIS (Internet information service) ว่าได้ทำการติดตั้งครบทุก Feature แล้วหรือไม่
1. Window Vista หรือ Window 7  
  • ตรวจสอบที่  Control Panel >> Programs and Features
  • เลือก Turn Windows features on or off  แล้ว ให้ เลือก IIS ทุก Folder รวมถึง Folderย่อยๆ ด้วย จากนั้นให้ Restart เครื่อง แล้ว ลองลง ตัวติดตั้ง ESS ใหม่2. Window XP  
  • ตรวจสอบที่  Control Panel >>  Add or Remove Program >> เลือก Add/Remove Windows      Components ซึ่งต้องใส่ แผ่นที่ลง Window xp ไปด้วย
  • จากนั้น ที่หน้าจอ Windows Components Wizard ให้เลือก Internet Information Services IIS  แล้ว คลิกที่ ปุ่ม Details  • ให้เลือกข้อมูลดังรูปแล้วคลิก OK แล้ว Next ไปเรื่อยๆ  เมื่อลงเสร็จ ให้ Restart เครื่องแล้วลง ตัวติดตั้งESS ใหม่ 3829
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์