กรณีต้องการตรวจสอบข้อมูลประวัติพนักงาน มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร

กรณีต้องการตรวจสอบข้อมูลประวัติพนักงาน มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร

Q:
กรณีต้องการตรวจสอบข้อมูลประวัติพนักงาน มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
A:
กรณีต้องการตรวจสอบข้อมูลประวัติพนักงาน มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร

สามารถเข้าที่ระบบ Personal  > รายงานประวัติพนักงานเลือกพนักงานที่ต้องการตรวจสอบประวัติพนักงาน จากนั้น กด OK

 
 3983
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์