การเปลี่ยนรูปแบบขนาดกระดาษ pay slip ในโปรแกรม HR-Pro ให้เป็นแนวตั้ง มีขั้นตอนอย่างไร

การเปลี่ยนรูปแบบขนาดกระดาษ pay slip ในโปรแกรม HR-Pro ให้เป็นแนวตั้ง มีขั้นตอนอย่างไร

Q:
การเปลี่ยนรูปแบบขนาดกระดาษ pay slip ในโปรแกรม HR-Pro ให้เป็นแนวตั้ง มีขั้นตอนอย่างไร
A:
การเปลี่ยนรูปแบบขนาดกระดาษ pay slip ในโปรแกรม HR-Pro  ให้เป็นแนวตั้ง มีขั้นตอนอย่างไร

สามารถเข้าที่ระบบ Pay roll > เลือก รายงาน  > รายงานภายใน > ใบรับเงินเดือน (pay slip)เลือก ช่วง range รหัสสาขา  พนักงาน แล้ว คลิก okเมื่อเรียก pay slip แล้ว แสดงเป็นแนวนอน ต้องการเปลี่ยนเป็น แนวตั้ง ให้ทำการ คลิก page set up ดังรูปจากนั้น เลือก Portrait (แนวตั้ง)  คลิก ปุ่ม okขนาดกระดาษ pay slip จะแสดงตรงกับขนาดกระดาษแบบแนวตั้ง  ดังรูป

 4774
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์