การเปลี่ยน Pay slip จากภาษาอังกฤษเป็น ภาษาไทย มีขั้นตอนอย่างไร

การเปลี่ยน Pay slip จากภาษาอังกฤษเป็น ภาษาไทย มีขั้นตอนอย่างไร

Q:
การเปลี่ยน Pay slip จากภาษาอังกฤษเป็น ภาษาไทย มีขั้นตอนอย่างไร
A:
การเปลี่ยน Pay slip จากภาษาอังกฤษเป็น ภาษาไทย มีขั้นตอนอย่างไร

สามารถเข้าที่ระบบ Pay roll > pay slip> คลิก option เปลี่ยน จาก ภาษาอังกฤษ เป็น ภาษาไทย ดังรูปจากนั้น pay slip  ก็จะแสดงเป็นภาษาไทย


 2983
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์