กรณีต้องการจะให้โปรแกรมคำนวณค่าแรงรายวัน ในระบบ HR PRO มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

กรณีต้องการจะให้โปรแกรมคำนวณค่าแรงรายวัน ในระบบ HR PRO มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

Q:
กรณีต้องการจะให้โปรแกรมคำนวณค่าแรงรายวัน ในระบบ HR PRO มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
A:
กรณีต้องการจะให้โปรแกรมคำนวณค่าแรงรายวัน ในระบบ HR PRO มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
สามารถเข้าที่ระบบ  Time  Attendance  >   กำหนดกะทำงานจากนั้นให้คลิกเลือก ข้อกำหนดเวลางาน แล้วคลิกเลือกพนักงานรายวัน แล้วทำการ save
 3248
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์