กรณีต้องการจะเรียกรายงาน ภ.ง.ด.1 ใบปะหน้า มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

กรณีต้องการจะเรียกรายงาน ภ.ง.ด.1 ใบปะหน้า มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

Q:
กรณีต้องการจะเรียกรายงาน ภ.ง.ด.1 ใบปะหน้า มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
A:
กรณีต้องการจะเรียกรายงาน ภ.ง.ด.1 ใบปะหน้า มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
สามารถเข้าที่ระบบ Payroll  > รายงาน > รายงายราชการ ภ.ง.ด.1 > ใบปะหน้า
รายงาน ภ.ง.ด.1 ตามรูปภาพ 3603
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์