คู่มือการเปิด พอร์ตบนวินโดว์ server 2008 R2

คู่มือการเปิด พอร์ตบนวินโดว์ server 2008 R2

Q:
คู่มือการเปิด พอร์ตบนวินโดว์ server 2008 R2
A:
การเปิด พอร์ตบนวินโดว์ server 2008 R2 มีวิธีการอย่างไร

1.ไปที่ Start >  Control Panel2. ดับเบิ้ลคลิกที่ Windows Firewall


3.ไปที่ Advanced settings


4.ทำการเลือกที่ Inbound Rules5.ทำการเลือก New Rule…6. เลือกที่หัวข้อ Port7.เมื่อมาถึงหน้าต่าง Protocal and Port ให้เลือก TCP และเลือก Specific local ports: กำหนดพอร์ต เป็น 1433 แล้วทำการกด NEXT8.เมื่อมาถึงหน้าต่าง Action ให้ทำการเลือก Allow the connection9. เมื่อมาถึงหน้า Profile ในส่วนนี้ จะเป็นการกำหนด ว่า Port ที่เรากำหนดนี้จะ ให้ครอบคลุม อะไรบ้างใน ที่นี่จะมี Domain , Private และ Public ให้ทำการ เช็คถูกทั้ง 3 หรือว่าแล้วแต่กรณี10.หลังจากที่ Next มาที่หน้านี้แล้ว ก็ทำการ ตั้งชื่อและรายละเอียดของ rule ในช่องดังกล่าว แล้วทำการ Finish  เพียงเท่านี้ก็ถือว่าเสร็จการ เปิด port บน WINDOWS SERVER 2008 R2
 6003
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์