วิธีแก้ไขโปรแกรม PBS ออกรายงานไม่ได้

วิธีแก้ไขโปรแกรม PBS ออกรายงานไม่ได้

Q:
วิธีแก้ไขโปรแกรม PBS ออกรายงานไม่ได้
A:
โปรแกรม PBS ออกรายงานไม่ได้ทำอย่างไร

หากผู้ใช้โปรแกรม PBS (Prosoft Business Solution) ในส่วนต่างๆเช่น CRM , Hotel หรือ HRMI เมื่อเข้าใช้โปแกรมและต้องการออก Report ต่างๆแล้วเกิด Error ดังภาพ

ให้ทำการแก้ไขดังนี้
1.กดปุ่ม Start เลือกเมนู Control Panel
2.เมื่อกดปุ่ม Control Panel แล้วจะเข้าสู่หน้าการเลือกปรับค่าต่างๆ ให้ปรับค่าตรงข้อ 1 ให้เป็น View by : Category
จากนั้นเลือก System and Security


3.จากนั้นเลือกเมนู Windows Update4.จาดนั้นกด Turn on Update


5.เมื่อกด Turn on แล้วระบบจะทำการตรวจสอบไฟล์ที่ต้อง Download จากนั้นกด Insatall Update 2713
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์