คู่มือการเปิดพอร์ตสำหรับ Windows 7 (สำหรับโปรแกรมที่ใช้งาน ร่วมกับ MSSQL ในระบบเน็ตเวริค์)

คู่มือการเปิดพอร์ตสำหรับ Windows 7 (สำหรับโปรแกรมที่ใช้งาน ร่วมกับ MSSQL ในระบบเน็ตเวริค์)

Q:
คู่มือการเปิดพอร์ตสำหรับ Windows 7 (สำหรับโปรแกรมที่ใช้งาน ร่วมกับ MSSQL ในระบบเน็ตเวริค์)
A:
การเปิดพอร์ตสำหรับ Windows 7 (สำหรับโปรแกรมที่ใช้งาน ร่วมกับ MSSQL ในระบบเน็ตเวริค์) มีวิธีการอย่างไร

     คู่มือฉบับนี้สำหรับ ผู้ที่ติดตั้งโปรแกรม ที่ใช้งานผ่านระบบ Network เช่นโปรแกรม myAccount หรือ โปรแกรม Prosoft Business Solution บางครั้งอาจจะต้องปิด ไฟล์วอร์ ทั้งหมด แต่เพื่อให้สามารถใช้งานโปรแกรมผ่านระบบ Network ได้ ซึ่งการทำเช่นนี้อาจจะทำให้ระบบความปลอดภัยลดลง และจากการที่ ติดตั้งให้ลูกค้า ลูกค้าก็เกิดความสงสัยว่า ทำไมต้องปิดไฟล์วอร์ ดังนั้นจึงทำคู่มือฉบับนี้ เพื่อให้ระบบรักษาความปลอดภัย เปิดทำงานได้อย่างปกติ

1.ไปที่ Start >  Control Panel > Windows Firewall > Advanced settings2.หลังจากที่เข้ามายัง Advanced settings แล้ว ให้ไปคลิก ที่ Inbound Rules3.หลังจากที่ เข้ามาที่ Inbound Rules แล้วให้ทำการ New Rule4.เมื่อเข้ามาสู่หน้าต่าง Rule Type แล้วให้ทำการเลือก Ratio box ที่ Port แล้วทำการคลิกที่ NEXT5.เมื่อมาถึงหน้าต่าง Protocol and Port ให้เลือก TCP และเลือก Specific local ports: กำหนดพอร์ต เป็น 1433 แล้วทำการกด NEXT6.เมื่อมาถึงหน้าต่าง Action ให้ทำการเลือก Allow the connection7.เมื่อมาถึงหน้า Profile ในส่วนนี้ จะเป็นการกำหนด ว่า Port ที่เรากำหนดนี้จะ ให้ครอบคลุม อะไรบ้างใน ที่นี่จะมี Domain , Private และ Public ให้ทำการ เช็คถูกทั้ง 3 หรือว่าแล้วแต่กรณี8.หลังจากที่ Next มาที่หน้านี้แล้วก็ทำการตั้งชื่อและรายละเอียดของ rule ในช่องดังกล่าว แล้วทำการ Finish
 15069
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์