การ Set ภาษาไทยใน Windows Server 2008 มีวิธีการดังนี้

การ Set ภาษาไทยใน Windows Server 2008 มีวิธีการดังนี้

Q:
การ Set ภาษาไทยใน Windows Server 2008 มีวิธีการดังนี้
A:
การ Set ภาษาไทยใน Windows Server 2008 มีวิธีการดังนี้

1.Control Panel>Regional and Language Optionsเลือก Current format เป็น Thai

จากนั้นไปที่ Text Services and Input Languages >Advanced Key Settings ตามดังรูป

 3450
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์