การ Register License HRMI มีวิธีการทำอย่างไร

การ Register License HRMI มีวิธีการทำอย่างไร

Q:
การ Register License HRMI มีวิธีการทำอย่างไร
A:
การ Register   License  HRMI   มีวิธีการทำอย่างไร
1.ให้ Copy License  จากแผ่น CD มาไว้ที่เครื่องก่อน
2.กำหหนดชื่อองค์กรที่ Organizetion  > บันทึกข้อมูลองค์กร  ซึ่งต้องกำหนดให้เหมือนกับชื่อองค์กรที่อยู่ใน License

3. จากนั้นเลือก  help > License Information

ค้นหา Part ที่เก็บ  License  จากนั้น เลือก  Process

 3889
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์