ขั้นตอนการ Back up database ผ่าน Query มีขั้นตอนอย่างไร

ขั้นตอนการ Back up database ผ่าน Query มีขั้นตอนอย่างไร

Q:
ขั้นตอนการ Back up database ผ่าน Query มีขั้นตอนอย่างไร
A:
ขั้นตอนการ Back up database ผ่าน Query มีขั้นตอนอย่างไร
Start > All program > prosoft > prosoft software solution > Query management > จะแสดงหน้าจอ Prosoft SQL ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
      1. คลิก sql management >
      2. เลือก back up
      3. เลือก database ที่ต้องการ bask up
      4. เลือก Path ที่จะบันทึก database
      5. คลิก OK


 
 3571
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์