ขั้นตอนการติดตั้ง MS SQL Server 2005 Express Edition เพื่อให้ใช้งานได้กับระบบ Lan

ขั้นตอนการติดตั้ง MS SQL Server 2005 Express Edition เพื่อให้ใช้งานได้กับระบบ Lan

Q:
ขั้นตอนการติดตั้ง MS SQL Server 2005 Express Edition เพื่อให้ใช้งานได้กับระบบ Lan
A:
ขั้นตอนการติดตั้ง MS SQL Server 2005 Express Edition เพื่อให้ใช้งานได้กับระบบ Lan จะมีวิธีการอย่างไร 

มีขั้นตอนดังนี้


     การติดตั้งเริ่มจากการเตรียมไฟล์ติดตั้ง โดยการ Download Microsoft SQL Server 2005 Express Edition รวมถึง Components อื่นๆ ที่จำเป็น .NET framework 2.0 (Version ของ .NET framework ขึ้นอยู่กับระบบ OS ของผู้ใช้) 
    

   เมื่อเริ่มการติดตั้งโดยการ Install จาก Appication SQLSQLEXPR32.exe ระบบจะทำการ Extract File

   ให้ผู้ใช้งานอ่านและรับทราบ เงื่อนไขของการนำไปใช้ เลือก Accept จากนั้นคลิกปุ่ม Next

 

   ระบบจะตรวจสอบ Component ที่จำเป็น เสร็จแล้ว กด Install เพื่อทำการติดตั้ง Component
   

   เมื่อระบบทำการติดตั้ง Component เรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม next เข้าสู่ Installation Wizard เพื่อทำการติดตั้ง SQL Server  


   กด next แล้วคลิกปุ่ม Install ให้โปรแกรม ทำการติดตั้ง


    ระบบจะทำการตรวจสอบ Components ตัวอื่นๆที่จำเป็นในการติดตั้ง แล้วแสดงให้ผู้ใช้ทราบถึงความพร้อมในการติดตั้ง
(ถ้าในกรณีไม่ผ่านขั้นตอนนี้จะไม่สามารถติดตั้งได้ ผู้ใช้ต้องทำการติดตั้งตามที่ระบบร้องขอให้ครบก่อน)
เมื่อพร้อมแล้วคลิกปุ่ม Next


   ระบบจะทำการติดตั้งโปรแกรมเมื่อเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม Next   

 

   ลำดับต่อมาระบบจะให้ทำการพิมพ์ชื่อและบริษัทจากนั้นให้ผู้ใช้ยกเลิก check box ด้านล่าง 
(จะเป็นการกำหนดค่า Configuration เองเนื่องจากการใช้ค่า default ของระบบนั้นค่าบางค่าจะมีปัญหา ในการทำงานบนระบบ LAN) จากนั้นคลิกปุ่ม Next  


  ในส่วนนี้ระบบจะให้เลือกติดตั้ง Feature ตามความต้องการของผู้ใช้ เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม Next

 

   ให้ผู้ใช้ทำการกำหนด Instance Name ของ Database Server โดยผู้ใช้สามารถกำหนด Instance Name ได้เอง 
(ในกรณีที่เลือก Default Instance ระบบจะกำหนดให้ตาม"ชื่อเครื่อง\SQLEXPRESS") เมื่อเสร็จแล้ว คลิกปุ่ม Next  


   เปลี่ยนค่า default ของ service account ที่จะใช้เรียก Service ให้ทำงาน จาก Network Service เป็น Local System
จากนั้นคลิกปุ่ม Next

   

    กำหนดให้เป็น Mixed Mode เพื่อที่จะได้สามารถ connect จากเครือข่าย โดยใช้ User Name และ Password ในกรณีสำหรับเครือข่ายที่ไม่มี หรือไม่ต้องการที่จะใช้บัญชี User ของ Active Directory Domain Controller แล้วกำหนด Password สำหรับ sa แล้วคลิกปุ่ม Next

    
    คลิกปุ่ม Next (เนื่องจากระบบได้กำหนดค่า default ที่เหมาะสมแล้ว)

   

   คลิกปุ่ม Next ต่อไปได้เลย

  

     เลือกการ Report ข้อมูลต่างๆไปยัง Microsoft (เช่นในกรณีที่พบการ error เป็นต้น) แล้วคลิกปุ่ม Next

    

สุดท้ายระบบก็จะรายงานว่ามีการติดตั้ง Component อะไรไปบ้าง  
จากนั้นคลิกปุ่ม Install

  

    รอจนกว่าระบบจะติดตั้งเสร็จสิ้น

   
 
    ในส่วนของ report คลิกปุ่ม Next

    

 ระบบจะสรุปและก็แจ้ง netstate ให้ทราบ จากนั้นคลิกปุ่ม Finish

    

หลังติดตั้งเสร็จ จะยังไม่สามารถใช้งานผ่าน LAN ได้ ผู้ใช้ต้องทำการ Configuration ก่อน 

 

วิธีการเปิด Service คือ เปิด Command Prompt แล้ว พิมพ์ netstat -an | find /i "listen" แล้วกด enter หรือ netstat -an | find /i "1433" 
ให้ทำการตั้งค่าต่อโดยเปิด Start menu เลือก SQL Server 2005 Surface Area Configuration 
จากกลุ่ม MS SQL Server 2005

    

คลิก Surface Area Configuration for Services and Connections  

 

   จาก Tree ด้านซ้าย ให้เลือก Remote Connections หน้าจอด้านขวาก็จะเปลี่ยนให้เลือก 
โดยค่าเดิมคือ Local connections only (ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถ ใช้งานผ่าน LAN ได้)
ให้เลือกค่าใหม่เพื่อให้ใช้งานได้ เลือก Local and remote connections ตัวเลือกย่อย 
ให้เลือก Using TCP/IP only ระบบ name pipes บอกแจ้ง ไม่จำเป็น เพราะมันจะทำให้มีข้อมูล
วิ่งในเครือข่ายมากเกินไป ในกรณีที่ผู้ใช้ ใช้ LAN อยู่ เพียงแค่ TCP/IP ให้เลือก และกด Apply 
แล้ว คลิก OK ระบบจะแจ้งเตือนบอกให้ restart จึงจะมีผล ต่อไปเป็นขั้นตอนการ Restart SQL Service  
  
   ให้ผู้ใช้ ทำการ restart SQL Service โดยการเปิดโปรแกรม SQL Server Configuration Manager 
ด้านซ้าย เลือก SQL Server 2005 Services ด้านขวาเลือก SQL Server แล้ว คลิกปุ่ม restart จากแถบเครื่องมือ
ด้านบน รอจะเสร็จสิ้น    

   เมื่อทำเสร็จทุกขั้นตอนผู้ใช้สามารถใช้งานได้ตามปรกติ  

 11563
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์