กรณีตั้งค่าเป็น Domain แล้ว Connect เข้าโปรแกรมไม่ได้ มีวิธีแก้ไขอย่างไร

กรณีตั้งค่าเป็น Domain แล้ว Connect เข้าโปรแกรมไม่ได้ มีวิธีแก้ไขอย่างไร

Q:
กรณีตั้งค่าเป็น Domain แล้ว Connect เข้าโปรแกรมไม่ได้ มีวิธีแก้ไขอย่างไร
A:
กรณีตั้งค่าเป็น Domain แล้ว Connect เข้าโปรแกรมไม่ได้ มีวิธีแก้ไขอย่างไร

การติดตั้งโปรแกรม Prosoft บน SERVER 2003   สิทธิ์ของ user  admin สามารถเปลี่ยนแปลงเข้าใช้งานได้  ปัญหา สิทธิ์ของ User 
ไม่สามารถบันทึกรายการใดๆได้   จะฟ้องว่าไม่สามารถ Connect database ได้
ตรวจสอบ Network 
     1. ที่เครื่อง Clients เข้า Start > run พิมพ์ cmd 
     2. พิมพ์ ping 
     3. ดูผลการ ping ถ้าเกิด Request Timed out จะเกิดจากปัญหา Network แต่ถ้าขึ้น Reply from .. แสดงว่าไม่เกิดจาก Network
ตรวจสอบ SERVER  
     1. ที่เครื่อง Server เลือก Start > Program > Start up > Service Manager 
     2. ที่ช่อง Server เลือกที่เป็นชื่อเครื่อง Server 
     3. ตรวจสอบ Service SQL Server ว่า Start หรือไม่ 
     4. ถ้าไม่ Start ให้ Start และให้เครื่อง Clients เข้าโปรแกรมใหม่ 
 ตรวจสอบ Permissions Windows SERVER
     ที่ เครื่อง SERVER กำหนด ให้ User มีสิทธิ์  ที่จะ  Login มีสิทธิ์ที่จะ เพิ่ม  แก้ไขเปลี่ยนแปลง  ไฟล์ ใน Windows ได้ หรือไม่
ตรวจสอบ Security program   สามารถกำหนดได้ 2 ที่ คือ 
1. กำหนด permissions ใน regedit  
          1. Login  windows ด้วย สิทธิ์ ของ administrator 
          2. ที่เครื่อง SERVER เข้า Start > run พิมพ์ Regedit 
          3.  Expand ไปที่HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PROSOFT 
          4. ลือก  Prosoft   คลิกที่  Edit เลือก Permissions 
          5. add  user ที่สามารถใช้งานได้ โดยจะต้องกำหนดให้เป็น  Full Control

  

2. กำหนด permissions ใน path Programs
2.1 Login  windows ด้วย สิทธิ์ ของ administrator
2.2. เลือกไปที่ C:/program file/Prosoft/


2.3 เลือก โปรแกรมที่ต้องการเปิด permission   right Click เลือก properties’                                              
2.4 add user เพื่อให้ สามารถ เปลี่ยนแปลง บันทึกโปรแกรมได โดยการกำหนดให้มี  สามารถที่จะ READ Write , Modify ,Full Control ได้ โดยการ allow ตรงช่อง ตามตัวอย่าง 3147
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์