วิธีการติดตั้งโปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 มีขั้นตอนอย่างไร

วิธีการติดตั้งโปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 มีขั้นตอนอย่างไร

Q:
วิธีการติดตั้งโปรแกรม Microsoft SQL Server 2008 มีขั้นตอนอย่างไร
A:
วิธีการติดตั้งโปรแกรม  Microsoft SQL Server 2008 มีขั้นตอนอย่างไร 

มีขั้นตอนดังนี้  
ขั้นตอนการติดตั้ง  Microsoft SQL 2008
1.เลือก Setup.exe  ดังภาพ
 

 
2.โปรแกรมแสดงข้อความยืนยันการติดตั้ง เลือก OK  รอสักครู่ 
A.

 

B.
 
3.หน้าต่าง Welcome to Setup  เลือก  I have read and ACCEPT the terms of the License Agreement  กด Next4.หน้าต่าง Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 Setup รอสักครู่  โปรแกรมกำลังดำเนินการติดตั้ง


5.ยืนยันการติดตั้ง Framework เลือก Igrore  อีกครั้ง
6.หน้าต่าง Sofware Update Installation เลือก Next


7.License Agreement เลือก I Agree และ Next


8.เลือก Continue เพื่อยืนยันการติดตั้งอีกครั้ง 


9.Updating Your System  โปรแกรมแสดงผลการติดตั้งรอสักครู่
10.เลือก Finish   เพื่อยันยันการติดตั้งเรียบร้อยในส่วนของ Netframwork จากนั้นสักครู่  โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง เพื่อเลือกการติดตั้ง SQL 2008   เลือก OK

12.SQL Server Installation Center เลือก
   (1)“Installation”  
   (2)จากนั้นเลือก  New SQL Server Stand-alone installation or add features to an existing installation


13.หน้าต่าง Setup Support Rules   รอแสดงผลการติดตั้งสักครู่ เมื่อโปรแกรมแสดงข้อความเลือก OK


    หลังจากตอบ OK โปรแกรมจะแสดงข้อความในการติดตั้งหน้าจอต่อไป รอสักครู่

14.Product Key   ระบุ  License ของ SQL จากนั้นกด Next


15.หน้าต่าง License Terms เลือก I accept the license terms.  เลือก Next


16.หน้าต่าง Setup Support Files   เลือก Install


  โปรแกรมทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว จะแสดงปุ่มให้เลือก Next


    หลังจากตอบ OK โปรแกรมจะแสดงข้อความในการติดตั้งหน้าจอต่อไป รอสักครู่

17.หน้าต่าง Feature Selection  
(1)ก่อนเลือก Features เพื่อติดตั้งหากต้องการเปลี่ยน Path เพื่อติดตั้ง SQL ให้กดที่ Browzer เพื่อเลือก path ไดร์  
(2)จากนั้นเลือก  Select All  เพื่อทำการติดตั้งระบบ และ กด Next


    หลังจากที่กด Next รอสักครู่  

18.หน้าต่าง Instance Configuration   เลือก Named instance :  และกำหนดชื่อของ SQL ที่ต้องการใหม่เข้าไป  จากนั้นกด Next


19.หน้าต่าง Disk Space Requirements  เลือก  Next 


 20.หน้าต่าง Server Configuration  
    (1)ส่วนของ Account Name เลือกเป็น NT AUTHORITY\SYSTEM   เพื่อมองที่ System ระบบ   (กำหนดข้อมูลตามภาพประกอบ) จากนั้นกด Next

 
21.Database Engine Configuration 
    (1)Authentication Mode เลือก  Mixed Mode (SQL Server authertication and Winsdows authentication)
    (2)Bult-in SQL Server system กำหนด password ของ sa  ระบบ มีผลต่อ logid  ของ Query รูปบ้านโปรแกรม
    (3)Specify SQL Server administrators  กดที่ Add Current User  ระบบ จะ set ค่าตามเครื่องที่ติดตั้งให้ จากนั้นกด Next 

22.หน้าต่าง Analysis Services Configuration เลือก Add Current User จากนั้นกด Next

 

23.เลือก Install the native mode default configuration   กด  Next


24.Error and Usage Reporting  กด Next


25.Installation Rules  กด Next

  

26.หน้าต่าง Ready to Install  กด Install


 27.Installation Progress  โปรแกรมจะทำการติดตั้งระบบ  เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วจะแสดง ปุ่ม Next ให้กด

 
28.เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วปุ่ม Next จะสามารถกดได้ จากนั้นกดที่ปุ่ม Next

  

หน้าต่าง Computer restart required  ตอบ OK จากนั้นให้ restart เครื่อง เพื่อปิด Service การทำงานของ SQL อีกครั้ง


 4240
ผู้เข้าชม
คะแนน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์