บริษัท สยาม แฟรนไชส์ ธุรกิจ จำกัด

บริษัท สยาม แฟรนไชส์ ธุรกิจ จำกัด

"การทำงานของระบบ Payroll, Time Attendance เป็นระบบมากขึ้น ลดขึ้นตอนการทำงาน ลดการใช้กระดาษ และมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถเรียกใช้มูลได้ง่าย "
คุณพรสุดา ขยัน

ตำแหน่ง :: HR Executive
 • ลักษณะการประกอบธุรกิจ:

  ด้านอาหารและโรงแรม

 • ทุนจดทะเบียน:
  10,000,000 บาท
 • จำนวนพนักงาน :
  -
 • สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

  "เนื่องจากลักษณะของธุรกิจ มีหลากหลายสาขา จึงต้องมีระบบเข้ามาช่วยในการทำงาน เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน และประสานงานกันได้อย่างทั่วถึง และทางตัวโปรแกรมมีโมดุที่ครอบคลุมในทุกด้านที่ตรงกับข้อกำหนดองค์กร"
 • โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

  "การทำงานของระบบ Payroll, Time Attendance เป็นระบบมากขึ้น ลดขึ้นตอนการทำงาน ลดการใช้กระดาษ และมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถเรียกใช้มูลได้ง่าย "
บทความโดย : บริษัท สยาม แฟรนไชส์ ธุรกิจ จำกัด
ประกาศบทความโดย : https://www.prosofthrmi.com
 36
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์