รายการขออนุมัติอบรมภายนอก

รายการขออนุมัติอบรมภายนอก


 

       ใช้สำหรับการบันทึกขออนุมัติอบรมภายนอกที่ทางบริษัทมีให้นั้น ได้ผ่าน Web Site สามารถดูหัวข้ออบรมที่สนใจ
และรายละเอียดของหัวข้ออบรมนั้นได้ เช่น คุณสมบัติผู้เข้าอบรม วิธีการเข้าอบรม สถานที่จัดอบรม เป็นต้น 
 
Benefit : 

  • สามารถบันทึกขออนุมัติอบรมภายนอกได้
  • สามารถดูข้อมูลของรายละเอียดทั่วไปของการอบรม Course นั้นได้
  • สามารถดูข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ เช่น คุณสมบัติผู้เข้าอบรม, วิธีการสมัคร, ข้อจำกัด และผลที่ได้รับ เป็นต้น
  • สามารถดูรายละเอียดของผู้เข้าอบรมใน Course นั้นได้
  • สามารถดูสถานที่อบรมของ Course อบรมภายนอกได้
  • สามารถดูข้อมูลตารางการอบรม Course นั้นได้
  • สามารถดูข้อมูลของผู้จัดอบรม Course นั้นได้
  • สามารถดูรายละเอียดค่าใช้จ่ายของ Course นั้นได้
  • กรณีที่เป็นหัวหน้างาน สามารถดูข้อมูลของพนักงานตามสิทธิ์การมองเห็นและพนักงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
 2115
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์