ปฏิทินตารางการทำงาน

ปฏิทินตารางการทำงาน


 

       ใช้สำหรับดูปฏิทินของกะงานที่ทำในแต่ละวัน  สามารถดูเวลาเริ่มต้น-เวลาสิ้นสุดของกะงานที่ทำในแต่ละวันได้ และยัง
สามารถดูได้อีกว่า มีการลา หรือมีการขอทำOT หรือมีการแลกกะ หรือมีการเปลี่ยนกะ ในการทำงานของแต่ละวันได้อีกด้วย
สามารถแสดงข้อมูลดูได้อย่างเดียว ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ สามารถดูสรุปกะงานประจำเดือน สรุปการเปลี่ยนกะงานประจำ
เดือน และสรุปการแลกกะงานประจำเดือนได้อีกด้วย 
   
Benefit : 

  • สามารถดูข้อมูลปฏิทินตารางการทำงานได้เฉพาะของตัวเองเท่านั้น
  • สามารถดูกะงานที่กำหนดไว้ในแต่ละวัน และสามารถดูได้ว่า ณ เดือนนั้นๆ ว่ามีการ ขอลา หรือมีการขอทำ OT
   หรือมีการแลกกะ หรือมีการเปลี่ยนกะอะไรบ้าง
  • สามารถดูสรุปกะงานประจำเดือน สรุปการเปลี่ยนกะงานประจำเดือน และสรุปการแลกกะงานประจำเดือนได้
  • กรณีที่เป็นหัวหน้างาน สามารถดูปฏิทินตารางการทำงานของพนักงานคนอื่นๆ ได้ตามสิทธิ์การมองเห็นข้อมูล และสามารถดูข้อมูล ปฏิทินตารางการทำงานของพนักงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของตัวเองได้
  • กรณีที่เป็นหัวหน้างาน สามารถเห็นรายชื่อพนักงานที่ตัวเองมีสิทธิ์มองเห็นข้อมูลได้
 8187
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์