สิทธิ์การลาและวันลาคงเหลือ

สิทธิ์การลาและวันลาคงเหลือ


 

     

       ใช้สำหรับดูข้อมูลสิทธิ์การลาประจำปีปัจจุบัน ว่าวันอนุญาตลาของวันลาแต่ละประเภทได้รับสิทธิ์การลากี่วัน กี่ชั่วโมง
และตอนนี้มีการลาไปแล้วทั้งหมด กี่วัน กี่ชั่วโมง แล้วยังเหลือวันที่ลาได้อีกกี่วัน กี่ชั่วโมง 
 
Benefit :

  • สามารถดูข้อมูลการลาได้เฉพาะของตัวเองเท่านั้น 
  • สามารถดูข้อมูลการลาของปีปัจจุบันได้
  • สามารถดูข้อมูลจำนวนวัน/ชม. อนุญาตลาได้
  • สามารถดูข้อมูลจำนวนวัน/ชม. ลาสะสมได้
  • สามารถดูข้อมูลจำนวนวัน/ชม. ลาคงเหลือได้
  • กรณีที่เป็นหัวหน้างาน สามารถดูข้อมูลการลาของตัวเองได้ และสามารถดูข้อมูลพนักงานที่อยู่ภายใต้สังกัดตัวเอง ตามสิทธิ์การมองเห็นข้อมูล
 2861
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์