Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search
กลยุทธ์การบริหารวิทยากรสำหรับนักฝึกอบรมมืออาชีพ

กลยุทธ์การบริหารวิทยากรสำหรับนักฝึกอบรมมืออาชีพ เพื่อให้การฝึกอบรมมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ให้สมกับที่องค์กรมุ่งหวังไว้ ผู้รับผิดชอบงานด้านฝึกอบรมจึงควรบริหารจัดการวิทยากรดังนี้ ควรหารายชื่อวิทยากรจากหลายๆแหล่ง เช่น อินเตอร์เน็ต เอกสารโบรชัวร์ของสถาบันฝึกอบรม จากประวัติผู้แต่งหนังสือในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง หรือสอบถามจากเพื่อนๆในองค์กรอื่นเข้าชม : 3128
HR ควรทำอย่างไร ถ้าต้องทำงานกับผู้บริหารหัวก้าวหน้า?

HR ควรทำอย่างไร ถ้าต้องทำงานกับผู้บริหารหัวก้าวหน้า? สมัยก่อนคนทำงาน HR มักจะบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้บริหารไม่เห็นความสำคัญของการบริหารบุคลากร มักจะเน้นเฉพาะการขาย การเงินหรือไม่ก็การผลิตเป็นหลัก การที่จะขออนุมัติอะไรที่เกี่ยวกับการบริหารบุคลากรได้สักเรื่องดูเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสเอาการ ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ เผลอๆบางคนอาจจะต้องใช้ไสยศาสตร์เข้ามาช่วยอีกต่างหากเข้าชม : 4092
แนวทางการจัดการกับวิกฤติศรัทธาต่องาน HR

แนวทางการจัดการกับวิกฤติศรัทธาต่องาน HR จากการที่เคยเป็นคนทำงานด้าน HR มาก่อน รู้สึกว่าในยุคนี้งาน HR เปลี่ยนแปลงไปมากเมื่อเทียบกับตอนที่ผมเคยทำงาน การเปลี่ยนแปลงนี้ได้ก่อให้เกิดวิกฤติศรัทธาต่อทั้งคนและงาน HR ในหลายเรื่องเข้าชม : 3269
ความสำเร็จของงาน HR

ความสำเร็จของงาน HR ณ ปัจจุบัน ท่านที่ทำงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เคยมีคำถาม กับตัวเองไหมครับว่า ความสำเร็จของงาน HR คืออะไร? วันนี้ผมมีเคล็ดลับ ความสำเร็จของงาน HR มาฝากสำหรับนักบริหารงานบุคคลพันธุ์แท้ดังนี้ครับเข้าชม : 3795
การเข้าสู่อาชีพ HR

การเข้าสู่อาชีพ HR หากถามเด็ก ๆ หรือนักเรียน ว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร เราคงได้คำตอบว่า อยากเป็นหมอ วิศวกร ศิลปิน นักดนตรี สถาปนิก ครู นักเขียน นักกฎหมาย นักบัญชี นักการตลาด ทหาร ตำรวจ นักธุรกิจ คงจะยากมาก ๆ กว่าจะพบเด็กสักคนตอบว่า โตขึ้นผมหรือหนู อยากเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หรือ HR ผมเชื่อว่าคงมีอัตราส่วนไม่ถึงร้อยละหนึ่งเป็นแน่ เพราะว่าอะไรหรือ แม้ว่าองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มีตำแหน่งงาน หรือหน้าที่นี้กันเกือบทุกแห่ง แต่ก็ยังไม่เป็นที่น่าสนใจเท่าที่ควรเข้าชม : 9254
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษใหม่

การบริหารคนในยุคปัจจุบัน ก็ยังถือว่าเป็นสิ่งจำเป็น อันดับต้นๆ ของการบริหารจัดการองค์การไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตาม ซึ่งระบบราชการได้มีมติ ครม.ให้มีการยกเลิกระบบซีที่ใช้อยู่ปัจจุบัน เปลี่ยนมาใช้ระบบแท่งแทน ทำให้ภาครัฐมีการปรับแผนยกระดับการบริหารบุคคลกันขนานใหญ่ อย่างไรก็ตาม การบริหารดังกล่าวจะประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับเข้าชม : 19633
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource)

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ การใช้กลยุทธ์เชิงรุกที่มีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดในองค์กร นั่นคือบุคคลที่ทำงานทั้งกรณีที่ทำงานรวมกันและกรณีที่ทำงานคนเดียวเพื่อบรรลุเป้าหมายในการประกอบธุรกิจใดๆ กลยุทธ์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นั้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปตามเวลาและสถานการณ์เข้าชม : 6543
Previous   |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |
Knowledge
Human Resource