Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search
Employee Engagement สรุปแล้วเป็นหน้าที่ของใคร

ทุกวันนี้คำว่า Employee Engagement ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในแวดวงการบริหารทรัพยากรบุคคล มีองค์กรขนาดใหญ่หลายแห่งที่พยายามจะสร้างความผูกพันของพนักงานให้เกิดขึ้นในองค์กร เพราะต่างก็เชื่อว่า ถ้าพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรแล้ว ผลงานพนักงานก็จะดีขึ้น และจะส่งผลต่อผลงานขององค์กรด้วยเข้าชม : 4257
ความท้าทายของงาน HR ก่อนเปิด AEC ปลายปี 2558

ต้องยอมรับว่าในช่วงต้นปีอย่างนี้ หนึ่งในประเด็นยอดฮิตที่ลูกค้าชอบถามคือปีนี้…อะไรเป็นความท้าทายของชาว HR เพราะเรามีเวลาเหลืออีก 2 ปีพอดี สำหรับการเตรียมองค์กรและตนเองให้พร้อมเข้าสู่การเปิดเขต การค้าเสรีอาเซียน (AEC)เข้าชม : 3869
อะไรที่ HR ควรลงทุน แต่กลับไม่ลงทุน

การบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กรปัจจุบันนี้ มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย องค์กรขนาดใหญ่ ต่างพยายามที่จะพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของตนเองให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับองค์กรขนาดใหญ่อื่นๆ และเทียบกับองค์กรในต่างประเทศเลยก็มี องค์กรขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนทางด้านระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น ต่างก็คิดเหมือนกันว่า ทรัพยากรที่สำคัญที่สุดที่จะผลักดันให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ตามเป้าหมาย ที่ต้องการก็คือ ทรัพยากรบุคคล เพราะคนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้านผลงานได้อยู่ตลอดเวลาเข้าชม : 2707
แบบไหนที่เรียกว่าทุ่มเททำงานให้กับองค์กร

วันนี้จะขอคุยเรื่องของประเด็นสมรรถนะ หรือ Competency ที่หลายๆ องค์กรมีการนำเอาไปใช้เพื่อที่จะสรรหาคัดเลือกพนักงาน พัฒนาพนักงาน รวมถึงการประเมินผลงานงานพนักงานด้วย มี competency อยู่ตัวหนึ่งซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมาก ว่าจะพิจารณาอย่างไร ก็คือเรื่องของความทุ่มเททำงานให้กับองค์กรเข้าชม : 3787
เขียนไว้ แต่ทำไม่ได้ ก็เหมือนไม่ได้เขียน

วันนี้ได้มีโอกาสใช้บริการหน่วยงานที่ไม่เคยใช้บริการมานานมากแล้ว (แต่ขอไม่บอกนะครับว่าเป็นหน่วยงานอะไร) เข้าไปในพื้นที่ของเขา ผมก็ได้เห็น แผ่นป้ายแผ่นใหญ่ เขียนถึงเป้าหมายขององค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ สโลแกน ซึ่งสรุปได้ว่า จะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการลูกค้าอย่างเต็มใจ ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส ประมาณนั้น แต่สิ่งที่ผมได้รับกลับตรงกันข้ามทั้งหมดเข้าชม : 1991
สาเหตุที่พนักงานอยากลาออกจากบริษัท

มีงานวิจัยมากมายที่ศึกษาเรื่องของสาเหตุของการลาออกของพนักงานว่า จริงๆ แล้วที่พนักงานลาออกจากองค์กรนั้น มีสาเหตุหลัก มาจากอะไรบ้าง เพื่อที่จะได้นำสาเหตุเหล่านั้นมาเตรียมการป้องกัน และแก้ไข สิ่งต่างๆ ในองค์กร ที่เป็นสาเหตุให้พนักงานไม่อยากอยู่ทำงานกับบริษัทเข้าชม : 9593
กลยุทธ์ที่สำคัญในการผูกพันคนเก่ง

การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เป็นเรื่องท้าทาย แต่ก็สามารถทำกันได้ทุกองค์กร สิ่งที่ยากขึ้นไปอีกก็คือ การสร้างความผูกผันของคนเก่งที่เป็นดาวเด่น (talent engagement) เพราะคนเก่งนั้นเขาจะจัดการชีวิตตนเอง โดยไม่รอให้องค์กรมาจัดการตามแนวทาง talent management ที่องค์กรสร้างขึ้นมา ถ้าหากตัวเขามองว่าสิ่งที่บริษัทจัดให้ตอบสนองความต้องการได้ไม่ดีพอ เขาก็จะไม่อยู่ให้เราจัดการเข้าชม : 3725
การบริหารงานองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

การบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารควรปฏิบัติดังนี้เข้าชม : 64511
กระบวนการจัดทำระบบบริหารคนเก่ง

Talent Management System เป็นระบบการ บริหารจัดการคนเก่งหรือบุคลากรผู้มีความสามารถสูง ซึ่งมีประโยชน์หลายด้านในการบริหารคนให้มีความสามารถ และเป็นกำลังสำคัญขององค์กรที่จะสร้างผลงานและความสำเร็จให้กับธุรกิจได้ อย่างต่อเนื่องเข้าชม : 4683
หน้าที่งานใหม่ ๆ ในสาย HR

ถ้าพูดถึงงาน HR function ที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว ก็จะมีหน้าที่งานในด้านการสรรหาและคัดเลือก (Recruitment & Selection) , งานเรียนรู้และพัฒนา (Learning & Development), งานค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ (Compensation & Benefits) , งานพนักงานสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร (Employee Relations & Corporate Communications) , งานระบบสารสนเทศและร่วมบริการ (HRIS & Shared Services) , งานด้านพัฒนาองค์กร (Organizational Development) , งานพัฒนาสายอาชีพและวางแผนสืบทอดตำแหน่ง (Career Development & Succession Plan) ฯลฯเข้าชม : 5968
Previous   |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  | Next
Knowledge
Human Resource