Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search
ทักษะและความรู้ที่ผู้จัดการควรจะมี (แต่ไม่ค่อยจะมี)

คนที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการในปัจจุบันนั้น ต้องเป็นคนที่มีความรู้และทักษะในทางธุรกิจที่มากขึ้นกว่าในอดีตมาก เนื่องจากธุรกิจในปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนแปลง มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น มีการแข่งขันกันมากขึ้น รวมทั้งไม่ใช่แข่งกันแค่ภายในจังหวัด แต่จะเริ่มแข่งในระดับประเทศ และในระดับโลกมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นคนที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ หรือผู้บริหารของสายงานแต่ละสายงานในองค์กร ก็ควรจะมีความรู้และทักษะในการบริหารงานที่กว้างขึ้นเข้าชม : 3798
จะมีสักกี่คนที่วางแผนพัฒนาลูกน้องของตนเองอย่างจริงจัง

หลายๆ องค์กรมีการกำหนดนโยบายเรื่องของการพัฒนาพนักงาน มีการใช้เครื่องมือในการพัฒนาคนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Competency หรือ Training Roadmap หรือ IDP ฯลฯ อะไรต่อมิอะไรอีกมากมาย ถามว่าเครื่องมือเหล่านี้ใครเป็นคนใช้กันแน่ระหว่าง ฝ่ายบุคคล กับผู้จัดการตามสายงานเข้าชม : 2612
อัตราการลาออกของพนักงานเท่ากับ 0 แล้วจะมีผลอย่างไรบ้าง

หลายๆ องค์กรตั้งตัวชี้วัดความสำเร็จในเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลไว้ที่อัตราการลาออกของพนักงานในองค์กร โดยมีการกำหนดอัตรามาตรฐานไว้ที่อัตราเดียวกับอุตสาหกรรมบ้าง หรือกำหนดให้ดีกว่าปีที่ผ่านมาบ้าง แต่ผมยังไม่เคยเห็นองค์กรไหนที่กำหนดเป้าหมายอัตราการลาออกของพนักงานเท่า กับ 0 จริงๆ นะครับเข้าชม : 4051
บริหารทรัพยากรบุคคล โดยขาดความรู้สึกของความเป็นคน

ทุกวันนี้ทรัพยากรบุคคล มีความสำคัญยิ่งขึ้นเรื่อยๆกับความสำเร็จของธุรกิจ ฝ่ายบุคคล หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคลต่างก็มีบทบาทมากขึ้นในการบริหารคนในองค์กร ตั้งแต่การหาคนเข้ามาทำงาน พัฒนาคน และรักษาคนที่มีฝีมือให้ทำงานกับองค์กร แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ก็คือ เราบริหารทรัพยากรบุคคล โดยขาดความเข้าใจเรื่องคนหรือเปล่าเข้าชม : 2973
Employee first, Customer Second

ผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะไม่คุ้นกับประโยคข้างต้นมากนัก เพราะเคยได้ยินมาแต่เพียงว่า Customer first ก็คือ ลูกค้าจะต้องมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอ ส่วนใหญ่ในสายงานการขาย และการตลาด และการบริการนั้น เรามักจะสอนพนักงานว่า ลูกค้าจะต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง เพราะลูกค้าคือผู้มีพระคุณของเราเข้าชม : 2667
พนักงานที่มีความผูกพันสูงๆ จะสร้างผลงานที่ดีได้จริงหรือ

ประเด็นเรื่องของ Engagement หรือความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรนั้น เป็นประเด็นที่ยังอยู่ในความสนใจของผู้บริหาร และชาว HR อย่างมากมาย มีงานวิจัยมากมายที่พิสูจน์ว่า พนักงานที่มีความผูกพันกับองค์กรมากๆ จะสร้างผลงานให้กับองค์กรในลักษณะที่ดีขึ้นๆ เรื่อยๆ ก็เลยทำให้หลายองค์กรพยายามที่จะทำการสำรวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรเข้าชม : 2807
มันเป็นเรื่องธรรมดาจริงหรือ

องค์กรทุกแห่งล้วนแต่มีปัญหาในการบริหารงาน บริหารคนเกิดขึ้นทั้งสิ้น อยู่ที่ว่า ผู้บริหารจะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงไปได้ดีสักแค่ไหน และการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น โดยส่วนใหญ่ ก็ต้องมีการมองปัญหา และสาเหตุของปัญหาได้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีทัศนคติที่ต้องการจะเห็นสิ่งต่างๆ ในทางที่ดีขึ้นเข้าชม : 2218
ผู้บริหารกับลูกน้องต่าง Gen

พนักงานที่ทำงานอยู่ในองค์กรในยุคนี้ จะเป็นพนักงานที่มีส่วนผสมของ Generation ที่แตกต่างกันในองค์กรเดียวกัน บางองค์กรมีครบหมดเลยตั้งแต่ Baby Boomer Gen X และ Gen Y ซึ่งทำให้การทำงานร่วมกันอาจจะมีช่องว่างระหว่าง Gen อยู่บ้าง และอาจจะทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในเรื่องของมุมมองที่แตกต่างกันออกไปเข้าชม : 4393
พฤติกรรมที่ไม่ควรทำในการทำงาน

ในยุคที่มีความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดแบบนี้ ทำให้พฤติกรรมการทำงานของหลายๆ คนเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งบางครั้งก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่ค่อยเอื้อกับการทำงานที่ดี แต่เราก็มักจะเห็นพฤติกรรมเหล่านี้อยู่เสมอ บางคนอาจจะเห็นจนชินตาไปแล้ว แต่จริงๆ แล้วพฤติกรรมเหล่านี้ เป็นพฤติกรรที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งในการทำงานของเรา ลองมาดูกันนะครับว่า พฤติกรรมที่ว่า มีอะไรบ้างเข้าชม : 3794
ฝึกอบรมแบบไหนดีกว่ากัน

เรื่องของการฝึกอบรม ก็ยังคงเป็นแนวทางในการพัฒนาพนักงานที่ทุกองค์กรใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นวิธีการพัฒนาพนักงานที่ได้ความนิยมอย่างมาก เพราะเมื่อไหร่ที่คิดถึงเรื่องของการพัฒนาพนักงาน การฝึกอบรมก็จะต้องถูกคิดถึงก่อนเป็นเรื่องแรก และแนวโน้มของวิธีการฝึกอบรมก็เริ่มเปลี่ยนแปลงมากขึ้นในยุคปัจจุบัน เริ่มมีเทคนิคต่างๆ มีลูกเล่น มีกิจกรรมประกอบการฝึกอบรม เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรม เกิดความเข้าใจ และไม่เบื่อเข้าชม : 2464
Previous   |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  | Next
Knowledge
Human Resource