Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search
เรื่องชวนปวดหัวกับวันลาคงเหลือของพนักงาน

อาจจะเป็นเรื่องที่ชวนปวดหัวเรื่องหนึ่งของเจ้าหน้าที่ HR เกี่ยวกับวันลาคงเหลือที่ต้องการยกยอดไปในปีถัดไปหรือจะเปลี่ยนเป็นรายได้ให้กับพนักงานเพราะเจ้าหน้าที่ HR จะต้องมาตรวจสอบว่าพนักงานของตนเองนั้นมีจำนวนวันอนุญาตลากี่วันและลาไปแล้วทั้งหมดกี่วันเหลือกี่วันที่ยังไม่ได้ลาในปีนั้นเพื่อจะนำวันลาที่เหลือมาคำนวณเป็นรายได้หรืออาจยกยอดไปใช้ในปีถัดไป ซึ่งเป็นการสร้างความลำบากให้กับเจ้าหน้าที่ HR ในการเตรียมข้อมูลเข้าชม : 1610
กราฟสถิติการลา

HR หลายท่านคงเคยพบกับปัญหาที่หัวหน้างานต้องการดูข้อมูลบางอย่างในรูปแบบของกราฟ ซึ่งบางครั้งทางเจ้าหน้าที่ HR อาจเก็บแค่สถิติไว้แต่ไม่ได้ทำข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของกราฟ ก็จะต้องเสียเวลาแปลงข้อมูลที่มีอยู่ให้เป็นข้อมูลของกราฟขึ้นมาและถ้าเจ้าหน้าที่ HR บางท่านไม่ได้เก็บข้อมูลสถิติไว้ก็จะต้องเสียเวลาถึงสองต่อด้วยกันในการหาข้อมูลและนำข้อมูลมาแปลงเป็นกราฟเข้าชม : 6707
1 ตัวช่วยในการคัดกรอง candidate

หลายบริษัทอาจเคยพบปัญหาในการคัดเลือก candidate เข้ามาทำงานเพราะในบางครั้งมี candidate บางคนหรือบางกลุ่มถูก Blacklist จากบริษัทของเราเองหรือ Blacklist จากบริษัทอื่นๆ การที่จะมาค้นประวัติ Blacklist ก็จะทำให้เสียเวลาหรือยากต่อการค้นหาเข้าชม : 1796
พนักงานลาออกไปแล้ว แต่ยังไม่คืนทรัพย์สินของบริษัท

การเข้า-ออก องค์กรนั้นเป็นเรื่องทั่วไปที่เกิดขึ้นของแต่ละองค์กร ซึ่งการเข้าเริ่มใหม่นั้นพนักงานต้องมีการยืมทรัพย์สินของบริษัท เพื่อใช้สำหรับการทำงาน การยืมทรัพย์สินของบริษัทต้องมีการบันทึกว่าพนักงานคนใดยืมทรัพย์สินอะไรขององค์กรไปบ้างเข้าชม : 2435
ตัวช่วยในการเก็บประวัติการยืมทรัพย์สินของบริษัท

บางบริษัทอาจเกิดปัญหาในเรื่องการเก็บประวัติการครอบครองทรัพย์สินของบริษัทที่นำไปใช้งานเพราะบางครั้งถ้าพนักงานที่รับผิดชอบเรื่องการเก็บประวัติลาออกกะทันหันแล้วไม่ได้มีการมอบหมายงานต่อ ก็จะเป็นเรื่องยากที่เราจะทราบว่าพนักงานคนไหนครอบครองทรัพย์สินอะไรอยู่บ้างเข้าชม : 2737
หลักฐานการสมัครต่างๆ ของพนักงาน จะเก็บที่ไหนดี ??

การเข้าทำงานในองค์กร ส่วนงานบุคคลต้องเก็บหลักฐานการสมัคร ไม่ว่าจะเป็นสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการศึกษาต่างๆ เมื่อนานๆหลายปีเข้า พนักงานเข้า ออก องค์กรค่อนข้างเยอะ เอกสารต่างๆที่เก็บไว้ก็ทยอยมากขึ้นตามไปด้วย เสียทั้งเวลาในการค้นหา เสียทั้งสถานที่จัดเก็บเข้าชม : 1359
เยอะเกินไปหรือเปล่า?? กับการตรวจข้อสอบผู้สมัคร

การเข้าทำงานในองค์กรแต่ละองค์กรนั้นต้องมีการสอบคัดเลือก เพื่อคัดสรรบุคคลที่เหมาะสมกับการทำงานในแต่ละตำแหน่ง ในการคัดสรรแต่ละครั้งมีผู้สมัครมากหน้าหลายตาเข้ามาเวียนกันสอบ หนึ่งในสิ่งที่สำคุญนั้นคือการออกข้อสอบ การตรวจข้อสอบของผู้สมัครแต่ละคน ว่าได้คะแนนมากน้อยเพียงใด ซึ่งการตรวจข้อสอบนั้นใช้ระยะเวลาพอสมควร จนมีผลกระทบต่องานอื่นๆของฝ่ายบุคคลเข้าชม : 1288
ลืม !! เวลานัดสอบ-นัดสัมภาษณ์

สำหรับพนักงานฝ่ายบุคคลในบางองค์กรต้องทำหน้าที่หลายๆ อย่าง เช่นทำเงินเดือน วางแผนอัตรากำลังคน ทำการนัดสอบสัมภาษณ์ จนทำให้ในหลายๆครั้งก็อาจจะมีการหลงลืมเรื่องการนัดสอบ นัดสัมภาษณ์ผู้สมัคร ถึงแม้จะจดไว้ในปฏิทินก็ตาม บ้างครั้งอาจจะหาไม่เจอว่าจดไว้ที่ใดเข้าชม : 2888
สร้าง Relationship ภายในองค์กรด้วย “วันเกิด”

ตั้งแต่ไหนแต่ไรมา คำว่า “วันเกิด” มักเป็นวันที่ทุกคนส่วนใหญ่มีความสุขและอยากให้วันนั้นมาถึงไวๆและอยากให้มีคนมาอวยพร ให้ความสำคัญกับวันเกิด ไม่เว้นแม้กระทั่งพนักงานบริษัท ที่ปัจจุบันมีการแข่งขันค่อนข้างสูงทั้งภายนอกและภายใน จึงอาจทำให้คนเราละเลยกันและกันทางด้านความรู้สึก ที่อาจก่อให้เกิดความไม่เข้าใจ อึดอัด ส่งผลให้การทำงานภายใต้ความรู้สึกนี้อาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกที่ไม่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและองค์กร ทำให้งานไม่สามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้เข้าชม : 4458
เบื่อไหมกับการค้นหาใบสมัครที่กองเท่าภูเขา ??

ณ ปัจจุบันการรับสมัครงานเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกบริษัทต้องมี ยิ่งบริษัทเรายิ่งมีชื่อเสียงมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีคนมาสมัครงานเยอะเป็นเงาตามตัว แค่รับคนสมัครงานในแต่ละวันก็เยอะมากพอดูอยู่แล้ว อีกทั้งรายละเอียดของแต่ละคนที่จะตรงกับความต้องการของตำแหน่งนั้นๆ ก็ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆ ยิ่งใบสมัครเยอะๆแบบนี้แค่เห็นก็ไม่อยากจะหาแล้ว ไหนจะทั้งเรื่อง เงินเดือนที่ต้องการ อายุ เพศ ตำแหน่งที่สมัคร เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ วุฒิการศึกษา จะให้มานั่งค้นเอกสารทีละใบคงได้ตาลายกันก่อนแน่ๆเข้าชม : 3168
Previous   |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  | Next