Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search
การจ้างงานให้ได้คนที่เหมาะกับงาน

ปัญหาที่หลายองค์กรพบในการจ้างงานคือ จะคัดเลือกผู้สมัครงานอย่างไรให้ได้คนที่เหมาะกับงาน เหมาะกับองค์กร เมื่อรับเข้ามาแล้วสามารถจะทำงานร่วมกันไปได้นาน ๆ ไม่ต้องเสียเวลาในการรับสมัครพนักงานใหม่บ่อยครั้ง...เข้าชม : 2182
จะทำอย่างไรให้ผู้สมัครสนใจประกาศรับสมัครงานบนเว็บของคุณ

จะทำอย่างไรให้ผู้สมัครสนใจประกาศรับสมัครงานบนเว็บของคุณ ถึงแม้ปัจจุบันจะมีเว็บไซด์บริการประกาศรับสมัครงานมากมาย? จนกระทั่งทำให้การรับสมัครงานทางอินเตอร์เน็ต เป็นเครื่องมือหนึ่งในการหาคนของชาว HR ไปเสียแล้ว เพราะประหยัด สะดวก? และคัดผู้สมัครมาได้ระดับหนึ่งว่า ต้องมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์อยู่บ้าง แต่ก็ยังได้ยินเสียงบ่นว่า "ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เลย"เข้าชม : 2382
Previous   |  1  |  2  |  3  |  4  |
Knowledge
People Employment