Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search
หยุดซะทีกับระบบงานแบบเดิมๆ พนักงานขอลาให้หัวหน้าทราบ แต่ฝ่ายบุคคลไม่ทราบ

บ่อยครั้งที่เกิดความคลาดเลื่อนเรื่องการขอลาของพนักงาน ซึ่งพนักงานขอลาโดยแจ้งทางหัวหน้างานทราบ แต่ไม่มีการดำเนินการแจ้งทางฝ่ายบุคคลทราบ เกิดปัญหาบ่อยครั้งเรื่องการคำนวณอัตรากำลังคน การคำนวณ KPIเข้าชม : 1878
พนักงานมาชำระเงินกู้ แต่ลืมว่าไปจดไว้ที่ไหน ??

บ่อยครั้งที่บริษัทมีการให้พนักงานกู้ยืมเงิน พนักงานบางคนหักเงินกู้จากเงินเดือน บางคนนำเงินสดมาจ่ายที่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเข้าชม : 1647
เบื่อกับการทำหนังสือสัญญาจ้างแบบเดิมๆ

การเข้างานใหม่ในแต่ละองค์กรต้องมาทำหนังสือสัญญาจ้างงาน โดยแบบเดิมๆคือมีรูปแบบกลางๆ ไว้ เมื่อพนักงานเข้ามาก็ต้องเปลี่ยนรายละเอียดต่างๆเข้าชม : 3318
ทำอย่างไร ให้ลดขั้นตอนการทำเอกสารส่งกรมสรรพากร

งานที่สำคัญของฝ่ายบุคคล คือการทำเงินเดือน หลังจากนั้นต้องคอยส่งเอกสารให้ทางกรมสรรพกร เช่น ภงด.1 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้ ณ หักที่จ่าย ที่ต้องคอยส่งทุกๆเดือน หรือจะเป็น ภงด.1ก ในทุกปีเข้าชม : 3042
ถึงเวลาเปลี่ยนการนำส่งเงินเดือนผ่านธนาคารแบบเดิมเดิม

ในแต่ละเดือนฝ่ายบุคคลต้องนำเงินเดือนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วมาบันทึกลงในรายงาน ใน excel จากนั้นนำใส่แผ่น หรือ Print ออกมาเพื่อไปนำส่งธนาคาร ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนการนำส่งแบบเดิมๆเข้าชม : 2343
หนักใจปัญหาผู้อนุมัติไม่อยู่ เอกสารต้องหยุดชะงัก

ณ ปัจจุบันนี้ปัญหาเรื่อง คนอนุมัติ ไม่อยู่ ติดธุระ ไม่เข้าบริษัท เป็นปัญหาที่ลูกจ้างบางรายต้องคิดหนัก เพราะเอกสารการอนุมัติต่างๆส่งไปแล้ว แต่ผู้อนุมัติดันไม่อยู่ซะนี่เข้าชม : 1252
ไม่แสกนบัตรก็ขาดงานแล้วหรือ ??

ณ ปัจจุบันนี้แทบทุกบริษัทไม่ว่าจะเป็นบริษัทใหญ่ หรือเล็ก เทคโนโลยีได้ก้าวสืบเนื่องไปอยู่เสมอ จากครั้งอดีตมีการจดชื่อว่าใครมาทำงานบ้างเวลาไหน ต่อมาก็ตอกบัตรทำงาน แต่ ณ ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นการแสกนลายนิ้วมือหรือแสกนบัตรกันแทบทั้งนั้นแล้วเข้าชม : 1406
ป่วยกระทันหันมาบริษัทไม่ไหวจะลายังไงดี ??

การลา เป็นสวัสดิการที่จำเป็นที่ทุกบริษัทไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ ต้องมีสวัสดิการนี้ประกอบอยู่ทุกบริษัทอยู่แล้ว เพราะคงไม่มีใครที่สามารถมาทำงานได้ทุกวันโดยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีภาระกิจที่สำคัญต้องไปทำ ไหนจะต้องบอกให้หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาทราบว่า ลาแบบไหน ลาไปไหน เพราะการลามีหลายประเภทตามนโยบายบริษัทเข้าชม : 2096
การอนุมัติที่มีมากกว่า 1 ลำดับขั้น ??

ขอแนะนำโปรแกรม Prosoft HRMI สามารถตอบโจทย์ความต้องการนี้ได้เป็นอย่างดี เพราะโปรแกรม Prosoft HRMI มีระบบ Approve Center < บันทึกลำดับขั้นการอนุมัติ > ที่สามารถบันทึก หัวข้อการอนุมัติในเรื่องต่างๆได้ค่อนข้างครบถ้วน อีกทั้งยังสามารถบันทึกลำดับขั้นได้สูงสุดถึง 5 ลำดับขั้นเข้าชม : 1437
มีตัวช่วยมั้ย ?? ไม่อยากเขียนเอกสารส่งเงินสมทบประกันสังคมทุกๆเดือน

การทำเงินเดือนในแต่ละเดือนทางฝ่ายบุคคลต้องมีหน้าที่ที่จัดส่งเงินสมทบประกันสังคมทุกเดือน โดยต้องมาเขียนเอกสารทุกๆเดือน ทั้งชื่อพนักงาน เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ไหนยังจะมีงานอื่นที่ต้องรับผิดชอบเข้าชม : 4238
Previous   |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  | Next