Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search
หัวใจของการบริหารคน

การบริหารทรัพยากรบุคคลให้บรรลุเป้าหมาย ในรายละเอียด แล้วต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ แต่โดยทั่วไปมีองค์ประกอบสำคัญอยู่ 4 ประการเข้าชม : 3279
5 ขั้นตอนในการบริหารคนให้มีประสิทธิภาพ

ในชีวิตการทำงาน หากวันหนึ่งคุณมีโอกาสได้ก้าวขึ้นไปเป็นผู้บริหารหรือหัวหน้าคน ทักษะสำคัญที่ควรต้องมี นอกเหนือไปจากการทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแล้ว นั่นคือ ”การบริหารคน” เพราะคุณมีลูกน้องที่ต้องคอยดูแล รับผิดชอบอยู่ด้วย เพื่อให้ระบบการทำงานของบริษัทเป็นไปอย่างไหลลื่น แต่เนื่องจากความแตกต่างของตัวบุคคล บางครั้งจึงพบว่ามันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากอยู่เหมือนกัน อย่างไรก็ดี วันนี้เราได้นำเคล็ดลับการบริหารคนให้ได้ผล มาแนะนำให้ทราบกันเข้าชม : 2915
อย่าลืมตั้งเป้าหมายผลงานตั้งแต่ตอนนี้

อย่าลืมตั้งเป้าหมายผลงานตั้งแต่ตอนนี้ ปีที่ผ่านมาช่วงปลายปี ผมเชื่อว่าเราคงยุ่งยากกับการประเมินผลงานพนักงานของเราเอง บางองค์กรหัวหน้าประเมินไม่ถูกว่าลูกน้องตนเองนั้นมีผลงานเป็นอย่างไร บางคนก็ประเมินเท่ากันไปหมด บางคนก็ไม่กล้าประเมินผลงานให้ลูกน้องต่ำกว่าเกณฑ์เพราะกลัวลูกน้องไม่รัก ฯลฯ สิ่งเหล่านี้คือปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นกับการประเมินผลงานของหัวหน้างานทุกคนเข้าชม : 2169
ปัญหาการบริหารคนที่ถูกมองข้าม(มานาน)

ปัญหาการบริหารคนที่ถูกมองข้าม(มานาน) ในอดีตถ้าใครไปพูดเรื่องใบกำหนดหน้าที่งาน การประเมินค่างาน โครงสร้างค่าจ้าง การวิเคราะห์กำลังคน ฯลฯ กับเถ้าแก่หรือผู้บริหารองค์กร ขนาดเล็ก รับรองได้ว่าถ้าไม่ถูกไล่ออกมา ก็คงจะถูกตั้งคำถามที่ว่า “ลงทุนทำระบบเหล่านี้ไปแล้ว จะได้กำไรเท่าไหร่ ” หรือไม่ก็ถูกย้อนกลับมาว่า “องค์กรของเราไม่ต้องมีระบบเหล่านี้ ก็เติบโตมาทุกปีมีกำไรมาโดยตลอด”เข้าชม : 1937
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแรงจูงใจ

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแรงจูงใจ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแรงจูงใจสุดทางโลกและมาสู่ทางธรรม ที่ใดมีธรรมะที่นั้นจึงสามารถยุติความขัดแย้ง ทางสังคมได้ การนำหลักธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวัน ปฏิบัติธรรมและฝึกสมาธิให้เกิดปัญญาเป็นเสมือนบัวพ้นน้ำ นำพาให้พ้นจากโคลนตมและภัยพิบัติอันเกิดจากวิบากกรรมของหมู่ชนผู้ก่อการร้ายในสังคมมนุษย์ที่หวาดระแวงกันเข้าชม : 3589
จงสร้างแรงจูงใจให้คนทำงานในช่วงที่เป็นขาขึ้นของจิตใจ

จงสร้างแรงจูงใจให้คนทำงานในช่วงที่เป็นขาขึ้นของจิตใจ มีองค์กรจำนวนไม่น้อยที่พยายามคิดค้นหาเครื่องมือและวิธีการ ในการสร้างแรงจูงใจที่ทันสมัยและได้รับการยอมรับในระดับสากลเพื่อให้คนทำงานในองค์กรเกิดแรงจูงใจในชีวิตและทุ่มเททำงานให้องค์กรอย่างเต็มที่ เช่น การให้หุ้นแก่ผู้บริหาร การให้รถประจำตำแหน่ง การให้แพ็คเก็จทัวร์ไปต่างประเทศ การให้เงินเพิ่ม/เงินช่วยเหลือ การให้โบนัส หรือเงินจูงใจในการมาทำงานอย่างสม่ำเสมอ และอีกสารพัดเงินจูงใจเข้าชม : 2840
พฤติกรรมของพนักงานที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของพนักงานที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของพนักงานนั้นจะเกิดขึ้นจากความรู้สึกและการรับรู้ที่ไม่มั่นใจ ไม่ปลอดภัย ความกลัว ความหวาดวิตกถึงสถานะของตนเองที่เกิดจากการนำระบบงานใหม่ๆ มาใช้ในองค์การ และจากความรู้สึกนี้เองจึงเป็นเหตุให้พนักงานมีพฤติกรรมการแสดงออกทั้งทางด้านบวกและด้านลบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์การเข้าชม : 7071
การสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานกับการบริหารความสิ้นเปลือง

การสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานกับการบริหารความสิ้นเปลือง วันนี้ผมได้มีโอกาสต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะผู้ตรวจเยี่ยมประมาณ 20 ท่าน ในฐานะผู้ดูแลงานในฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ซึ่งจะต้องเตรียมการล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 5 วัน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานที่ เช่น การสั่งทำแผ่นป้ายต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะฯ การทำความสะอาดถนน การทำความสะอาดห้องน้ำ การวางพานดอกไม้ในห้องน้ำ การทำความสะอาดท่อระบายน้ำ การทำความสะอาดห้องรับรองแขก การตรวจเช็คสไลด์แนะนำบริษัทฯเข้าชม : 2743
การตลาดกับการบริหารงานบุคคล

การตลาดกับการบริหารงานบุคคล หลายๆท่านคงจะงงล่ะซิว่าการตลาดกับการบริหารงานบุคคลจะเข้ากันได้ยังไง ดิฉันมักจะบอกใครต่อใครว่าการตลาด เป็นเรื่องง่ายและยากในเวลาเดียวกัน ทุกคนสามารถเข้าใจการตลาดได้โดยไม่ต้องใช้สูตรคำนวณให้ยุ่งยากหรือการตีความ ปรัชญาที่ซับซ้อน ขณะเดียวกันด้วยความที่การตลาดเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยในชีวิตประจำวัน ก็ไม่แปลกที่ท่านจะนำ การตลาดเข้ามาประยุกต์ใช้ในงานบริหารบุคคล ลองตามดิฉันมาดูซิว่าใช่หรือไม่ใช่ จริงหรือไม่จริงเข้าชม : 2964
การบริหารคนยุคหลังการจัดการความรู้

การบริหารคนยุคหลังการจัดการความรู้ เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคปัจจุบันนับว่าเป็นสิ่งสำคัญเป็นพื้นฐานรากที่ทุกองค์การเริ่มหันมาให้ความสำคัญเป็นอย่างมากองค์การบางแห่งเริ่มไปเน้นที่เครื่องจักรและเครื่องมือต่างๆที่นำพามาซึ่งผลประกอบการโดยรวมขององค์การท้ายสุดก็ไม่พ้นเรื่องการบริหารคนต้องมาเริ่มต้นที่การพัฒนาและใส่ใจเรื่องความเป็นอยู่ของคนในองค์การเพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นปัจจัยหลักของการเจริญเติบโตแบบยั่งยืนขององค์การเข้าชม : 2348
Previous   |  1  |  2  |  3  |  4  | Next
Knowledge
People Management