Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search
พนักงานไปอบรมนอกบริษัท ทำไมต้องมาแก้ไขเวลา มีแบบ Auto หรือไม่

ในแต่ละองค์กรต้องมีการส่งพนักงานไปอบรมภายนอกบริษัท บางครั้งใช้ระยะเวลา 1 วัน หรือบางครั้งอาจใช้ระยะเวลาหลายวัน เนื่องจากอาจเป็นการอบรมในต่างจังหวัด นั้นหมายถึงช่วงระยะเวลาดังกล่าวพนักงานไม่ต้องเข้ามาลงเวลาเพื่อทำงานเข้าชม : 3215
ปัญหาข้อมูลรั่วไหล ทำไงดี ??

ในทุกๆบริษัทในปัจจุบัน ยิ่งบริษัทที่ใหญ่และมีชื่อเสียง ความปลอดภัยของข้อมูล คงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะอาจก่อให้เกิดปัญหามากมายตามมาอย่างนับไม่ถ้วน จึงเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจเป็นอันดับต้นๆเข้าชม : 1336
ปัญหาการปัดเศษเงินและเวลา ชวนปวดหัว

การคำนวณ ณ ปัจจุบันนี้ ปัญหาที่ชวนปวดหัวมากที่สุดคงหนีไม่พ้น การคำนวณที่ไม่ลงตัวหรือเรียกว่า มีเศษเกินหรือขาดนั่นเอง ที่ทำให้การคำนวณที่ออกมาไม่เท่ากันเข้าชม : 1491
แบบแสดงเงินค่าจ้างประจำปี (กท. 20ก) ง่ายๆ แค่คลิก

โปรแกรม HRMi > ระบบ Payroll > รายงานแบบแสดงค่าจ้างประจำปี (กท. 20ก) ทำให้สามารถเลือกรายงานที่ต้องการได้เพียงคลิกเท่านั้น ข้อมูลที่ต้องการก็จะมาปรากฏให้ที่หน้าจออย่างเหลือเชื่อเข้าชม : 38644
บัตรพนักงานไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

การทำบัตรให้กับพนักงานจะเปลี่ยนจากเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายทันที เมื่อใช้โปรแกรม HRMiเข้าชม : 8148
ทำอย่างไรดี ผู้บริหารอยากดูข้อมูลพนักงานเข้าใหม่-ลาออกแบบเป็นกราฟสรุป

ในการทำงานบ้างครั้ง หรือในหลายๆครั้งทางผู้บริหารอยากดูข้อมูลพนักงานเข้าใหม่-ลาออกในแต่ละเดือน ในรูปแบบของกราฟ ของ Dashboard แต่ในการเก็บข้อมูลแบบเดิมๆ มักจะเก็บนรูปแบบเอกสารเข้าชม : 2369
ทำยังไงดี เลยกำหนดทำเอกสารพนักงานครบทดลองงาน

ในการทำงานของบริษัททั่วไปต้องมีการทดลองงาน ส่วนของจำนวนวันก็ตามข้อกำหนดของแต่ละองค์กร 90 วัน 119 วัน เป็นต้น เมื่อครบตามวันที่ครบทดลองงาน พนักงานที่ทดลองงานต้องการการประเมินผลเข้าชม : 2002
ทำไงดี ผู้บริหารอยากรู้อัตรากำลังคนในองค์กร ??

โปรแกรม Prosoft Hrmi มีระบบ DashBoard < อัตรากำลังคนแยกตามหน่วยงาน > ที่สามารถระบุอัตรากำลังคนแยกตามหน่วยงานโดยจะอ้างอิงจากข้อมูลที่เรากรอกไว้ในตัวโปรแกรมได้อย่างครบถ้วนเข้าชม : 1654
เจอผู้สมัครที่ใช่ แต่ตำแหน่งยังไม่ว่าง !!

โปรแกรม HRMi > ระบบ Recruitment > เมนูบันทึกสำรองรายชื่อ เป็นหน้าจองที่ไว้สำหรับทางเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลสำรองรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่องค์กรต้องการ โดยเมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยทำให้สามารถค้นหาได้ง่ายเข้าชม : 1091
จะเปรียบเทียบจำนวนพนักงานแต่ละหน่วยงานไม่ใช่เรื่องยาก

เมื่อนำโปรแกรม HRMi มาใช้งานเพราะโปรแกรมมี Dashboard อัตรากำลังคนแยกตามหน่วยงาน ซี่งสามารถแสดงค่าในรูปแบบของกราฟได้ทันทีและสามารถแสดงผลได้ทั้งแบบเปอร์เซ็นต์และจำนวนคนเข้าชม : 1851
Previous   |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  | Next