Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search
รู้จักบุคลิกภาพของคนทั้ง 5 มิติ

ผู้บริหารมากมายว่าจ้าง พนักงานใหม่โดยพิจารณาแต่เรื่องทักษะการทำงานเป็นหลัก แต่แล้วก็ต้องเสียใจในภายหลัง การที่พนักงานจะมีประสิทธิภาพการทำงานยอดเยี่ยมได้นั้น ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างด้วย บุคลิกภาพที่มีความแตกต่างกันก็เป็นองค์ประกอบหนึ่ง ซึ่งผลการวิจัยจำนวนมากได้แยกแยะมิติพื้นฐาน ที่ทำให้บุคลิกภาพของมนุษย์มีความแตกต่างกัน เอาไว้ 5 กลุ่ม ดังนี้ค่ะเข้าชม : 3121
Competency กับเทคนิคการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน

ระบบการสรรหาและคัดเลือกพนักงานต้องไม่ยึดติดกับรูปแบบ วิธีการ และการใช้เกณฑ์/มาตรฐานในการคัดเลือกเหมือนอย่างที่เคยปฏิบัติกันมา แนวโน้มถัดไปจะมีการนำขีดความสามารถ หรือ Competency มาใช้กันมากขึ้นเข้าชม : 3846
เลิกจ้างอย่างไรไม่ให้ถูกฟ้อง

ข่าวโรงงานปิดกิจการแล้วมีภาพพนักงานออกมาประท้วงเรียกร้องค่าชดเชยยังคงมีมาให้เห็นอยู่เนือง ๆ ถึงเกิดเป็นคำถามขึ้นมาให้รู้สึกอยากค้นหาคำตอบว่า หากโรงงานหรือบริษัทจำเป็นต้องปิดกิจการ หรือเลิกจ้างพนักงานเพราะไม่อาจต้านทานพิษเศรษฐกิจไหว จะต้องทำอย่างไรจึงจะ win-win ยุติธรรมต่อทั้งสองฝ่ายเข้าชม : 2505
7 ข้อผิดพลาดในการเลิกจ้างพนักงาน

เมื่อพนักงานไม่สามารถทำงานได้ตามที่ตกลงกันในการจ้างงาน หรือปฏิบัติตัวไม่เหมาะสม การเลิกจ้างก็อาจเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับนายจ้าง แต่อย่างไรก็ดี การปฏิบัติที่ผิดพลาดในการเลิกจ้างพนักงานอาจนำมาซึ่งปัญหายุ่งยากมากมาย รวมทั้งการเกิดคดีความทางกฎหมายด้วย ดังนั้นจึงควรระวัง และป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดที่พบได้บ่อย ๆ ดังต่อไปนี้เข้าชม : 2565
วางแผนการจ้างงาน ให้ได้คนที่ใช่ ทันใจคุณ

คุณเคยประกาศรับสมัครงาน แต่ไม่ได้คนที่ตรงใจเสียทีหรือไม่ คุณต้องเสียเวลา สูญเงินทองไปมากมายเพียงใดกับกระบวนการรับสมัครงานที่ไม่ได้คนที่ใช่ กรุณาอ่านเนื้อหาด้านล่างนี้ มีแนวทางในกระบวนการคัดเลือกพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพมาฝาก เริ่มต้นกันเลยนะคะเข้าชม : 3447
เทคนิควิธีในการพิจารณา Cover Letter อย่างมีประสิทธิภาพ

การให้ความสำคัญกับการพิจารณา Cover Letter ช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการคัดเลือกผู้สมัครงานได้มากทีเดียว เพราะใน Cover Letter จะเป็นการสรุปคุณสมบัติ ทักษะ และบุคลิกลักษณะของผู้สมัคร รวมถึงการดึงเอาจุดเด่นที่สอดคล้องกับตำแหน่งงานออกมานำเสนอ เพื่อเชิญชวนให้ HR เกิดความสนใจ อยากอ่าน Resume ของตน เพราะฉะนั้น การพิจารณา Cover Letter จึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากในการคัดเลือกผู้สมัครเข้าชม : 3045
ก่อนจ้างงานควรคิดถึงอะไรบ้าง

ก่อนจ้างงานควรคิดถึงอะไรบ้างเข้าชม : 2576
10 ขั้นตอนสรรหาผู้สมัครงานอย่างเป็นระบบ

ท่ามกลางผู้หางานจำนวนมาก HR จะทำอย่างไรให้ได้คนที่เหมาะสมมาร่วมงาน ซึ่งคนที่เหมาะสมนี้ไม่เพียงแค่เราเลือกเขาเท่านั้น เขาต้องเลือกเราด้วยจึงจะได้ร่วมงานกัน หากบริษัทดูไม่เป็นมืออาชีพทำงานไม่เป็นระบบ ผู้สมัครงานก็อาจไม่เลือกบริษัทของคุณก็ได้ ดังนั้น HR จึงต้องมีกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครอย่างมืออาชีพด้วยเข้าชม : 3196
การคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีประสบการณ์ไม่ตรงสายงาน

การจ้างผู้ที่มีประสบการณ์ในสายงานนั้น ๆ มาทำงานในตำแหน่งที่บริษัทกำลังเปิดรับอยู่ มีโอกาสที่จะได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ซึ่งบริษัทไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเวลาในการสอนงานมากนัก แต่ค่าจ้างอาจสูงเนื่องจากผู้สมัครงานย่อมมีอำนาจในการต่อรองเงินเดือนสูงตามประสบการณ์ ทั้งที่งานบางตำแหน่งอาจไม่จำเป็นต้องจ้างคนที่มีประสบการณ์ตรงเพราะสามารถเรียนรู้งานได้เข้าชม : 4460
4 วิธีคัดเลือกคนให้เหมาะกับวัฒนธรรมองค์กร

ผู้สมัครงานที่มีเรซูเม่น่าสนใจ ทักษะความสามารถโดดเด่น ตอบคำถามสัมภาษณ์งานได้อย่างน่าประทับใจ ไม่ได้หมายความว่าเขาจะร่วมงานกับคุณได้อย่างราบรื่น หากคุณไม่ได้พิจารณาในเรื่องความ เหมาะสมด้านวัฒนธรรมองค์กรมาตั้งแต่แรก คุณอาจพบภายหลังว่า บุคลิกลักษณะ สไตล์การทำงาน พฤติกรรม ความเชื่อ และทัศนคติของเขาไม่สอดคล้องกับค่านิยม และความคาดหวังขององค์กรของคุณเข้าชม : 4166
  1  |  2  |  3  |  4  | Next
Knowledge
People Employment